طبیعت در سرخپوست

حجت حسن ناظر سرخپوست رشته و سیمی از «تار زندگی» است. چونان خدا باوران به روح جهان عشق ورز است و نه از آن ها خود را مالک خداوند می دانند. شفقت او همچون شفقت خورشید از آن همه است. به سان عقاب بر فراز و...

اسب ها روسری ببندند!

درود! به کلبه کتاب خوش آمدید. از دوستی شنیدم که شعرهای زنده یاد «علی نجفی» شاعر نیشابوری را برده اند تهران برای دریافت مجوز. بررس های محترم، کلی عیب و ایراد گرفته اند. از جمله به «اسب ها روسری نمی بن...

رنه دکارت عقل گرای شکاک

  رنه در ۳۱ مارس ۱۵۹۶ میلادی در شهر لاهه که از ایالت تورن فرانسه بود دیده به جهان گشود ، در سیزده ماهگی مادرش را از دست داد ، پدرش قاضی ومستشار پارلمان بریتانیا بود . سال ۱۶۰۶ زمانیکه ده ساله بو...

انسان، مجموعه ای است از آنچه ندارد، اما می تواند داشته باشد....

انسان، مجموعه ای است از آنچه ندارد، اما می تواند داشته باشد. “ژان پل سارتر” دشمنان انسان دکتر علی شریعتی در کتاب «نیازهای انسان امروز» اشارات مفصلی به مجموعه ی عوامل و شرایطی دارد که در ط...

بررسی نظریه اعتدال ارسطو

بررسی نظریه اعتدال ارسطو قسمت دوم: ارسـطـو یـکـى از حکیمان معروف یونان باستان است که اندیشه ها و افکار او تاءثیر بسیارى بـر فـلاسـفـه و عـلمـاى پـس از او داشـتـه اسـت . بـرخى از علماى اسلامى در اخلاق...