احمد توکلی به نقل از حداد عادل: خدا از خلق احمدی نژاد پشیمان شده و قال...

احمد توکلی به نقل از حداد عادل: خدا از خلق احمدی نژاد پشیمان شده و قالب او را هم شکسته است! احمد توکلی، نماینده شاخص اصولگرای مجلس در گفتوگوی پایان سال خود با روزنامه دنیای اقتصاد گفته است: «آقای حدا...

فضول مردم۳

وقتی که یکی از خبرنگارهای ما مطلع شد که «هِچ هِچ» هم نامزد انتخابات شده است، به باز بودن فضای انتخابات آفرین گفت و مصاحبه‌ای با وی ترتیب داد اما بعد از انجام مصاحبه خبر رسید که ایشان احراز صلاحیت نشد...

«مناظره اَم اَم و هِچ هِچ»

اکنون بشریت منتظر انتخاب کردن است. کاری که همه چیز را عوض خواهد کرد، انتخابی که شما در آن اختیار دارید به هر کس که می خواهید رای بدهید، اما مجبورید هر کس انتخاب می شود را دلسوزانه تحمل کنید. اَم اَم ...

فضول مردم ۲

ام ام: هم اون چیه داری می خوری؟ هِچ هِچ: هِچی بابا! آب آناناسه مگه نمی بینی؟ ام ام: هم یک تعارفی بکن که ! نموکنی؟ هِچ هِچ: هِچی دیگه بس هی گفتی بده بده اصلاً؟؟؟؟؟؟؟؟ قطعش کردن!...

“فضول مردم”

“فضول مردم” سلامتی از هر نوع دردی بهتره حتی از درد بی علاج ، خدا نصیب کسی نکنه مصاحبه برای خلبانی یا مهمانداری هواپیما رو که هرچی مرضه تو عالم بهت نسبت میدن اما همین که بخواهی بری سربازی ...