فالگوش ایستادن در وایبر!

فالگوش ایستادن در وایبر!   با اجازه از این به بعد هر هفته یکی از پیام های مردمی ارسالی به خیام نامه را که در شماره ی قبل چاپ شده، به عنوان پیام برگزیده در این ستون، دوباره منتشر می کنیم باشد که ...

آیا تیغ توقیف بر سر مطبوعات است؟

نقد و نقبی بر سخنان رییس محترم دستگاه قضا آیا تیغ توقیف بر سر مطبوعات است؟ صفحه آرای محترمِ خیام نامه لطفا آن کلمه ی «طنز» را از بالای این ستون بردارید می خواهم چهار کلمه جدی بنویسم یک وقت سوء تفاهم ...

طنز خیام نامه

رابطه ی فیلترینگ، فیسبوک و دفترچه های قسط شما! گویا چندی پیش، امام جمعه محترم نیشابور توانسته اند از آیات قرآن استنباط کنند فیلترینگ را قرآن مطرح کرده است و به نقل از خبرگزاری فارس در خطبه های نماز ج...

یک خبرنگار خوش تیپ واگذار می شود!

یک خبرنگار خوش تیپ واگذار می شود! هفته ی گذشته ستون آزاد را با هندوانه تمام کردیم و این دفعه با هندوانه آغاز می کنیم. موضوع هم پیدا شدن نوعی هندوانه های سرخ خوش رنگ اما بی مزه است. پرس و جو کردیم آگا...

طنز خیام نامه : درباره ی تلویزیون، نمایندگان نیشابور و هندوانه!...

درباره ی تلویزیون، نمایندگان نیشابور و هندوانه! میانگین سن دختران فراری در تهران، ۹ تا ۱۷ سال است، یک سوم زنان قلیان می کشند، روزی ۹ نفر معتاد در کشور می میرند، ۴۰درصد مردم زیر خط فقرند. چیه؟ چرا این...

طنز خیام نامه نگرانم! نگرانم!

نگرانم! نگرانم! همین ابتدای کار از جناب سبحانی نیا سپاس ویژه داریم برای این که رک و راست گفته اند از این که آقای مظفری فرماندار نیشابور شوند نگرانی هایی داشته اند. کاش این شفافیت را در دیگر موارد هم ...

… و با آرامش شلیک کرد! (طنز خیام نامه)...

… و با آرامش شلیک کرد! در همین نشریه، دو شماره قبل از رییس مخابرات خواستیم پاسخگوی اعتراض مردم باشند که چرا تغییر شماره تلفن های نیشابور این قدر دیر اطلاع داده شد و چرا مخابرات با خطوط pcm امکا...

یَک شیش دگر بگیر!(طنز خیام نامه)

همین اول کار می رویم سراغ آقای سبحانی نیا   و از ایشان می پرسیم چرا نامه ی ممنوع البیانی و ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی را در مجلس قرائت نمودند؟ اگر ایشان با این نامه موافق بودند چرا پای این نامه را ...