حق زندگی ( به بهانه تصویب لایحه تشدید مجازات اسید پاشی )...

پریان اعتصامی زاده کارشناس حقوق ۱_ مجازات اسید پاشان و آخرین اصلاحات این قانون شاید اسیدپاشی های اصفهان به علت تناوب و شدتی که داشت، برای اولین بار قانون گذاران ایران را بر آن داشت که در خصوص جرائم ا...

آثار حقوقی منازعه دست جمعی

محسن تقیان – وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه منازعه یا نزاع جمعی به معنی زد و خورد عده ای از افراد با یکدیگر می باشد. منازعه حتما باید طرفینی باشد؛ یعنی باید عده ای با هم به دعوا و جدال بپردازند...

چگونگی تشکیل پرونده در دادگستری: دادخواست چیست؟ چگونه تنظیم می شود؟...

محسن تقیان – وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه اقامه دعوا در دادگاه ، با ارایه دادخواست به عمل می آید و بدون تقدیم دادخواست، دعوا اقامه نمی شود .  دادگاه ، رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی آغاز می ک...

طلاق توافقی

محسن تقیان – وکیل و مدرس دانشگاه طلاق در لغت به معنای گشودن گره ،ترک کردن و رها کردن است و در فقه اسلامی به معنای از بین بردن عقد نکاح با لفظ مخصوص است .طلاق توافقی ، یکی از انواع طلاق ها به شمار می ...

تهمت و آثار حقوقی آن

محسن تقیان – وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه متاسفانه در جامعه ای که زندگی می کنیم که تهمت به یکدیگر رواج پیدا نموده و راحت نسبت به یکدیگرتهمت روا می داریم و فارغ از اینکه این امر جنبه غیراخلاقی...

تجاوز به ملک شخصی افراد

محسن تقیان – وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه یکی از موضوعات مهمی که امروز در دادگاه ها به تعداد فراوان مطرح می شود، دعوای تصرف است. گاه اتفاق می افتد که شخص بدون قصدی خاص و حتی بدون آن که متوجه ...

تجمعات و راهپیمایی از دیدگاه قانون اساسی و قوانین مرتبط با آن...

شکراله رستمی وکیل پایه یک دادگستری یکی از مهمترین حقوقی که برای شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است، آزادی تجمعات و راهپیمایی ها است. در همین خصوص اصل  بیست و هفتم قانون ...

زوجین قبل از ازدواج باید بدانند!

محسن تقیان وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه اموال زوجین بعد از طلاق چگونه تقسیم می شود؟ یکی از مباحثی که پس از طلاق درخصوص حقوق مالی زوجه مطرح می شود، وضعیت تقسیم دارایی های مشترک است، سوال اینجا...

چگونگی وصول مطالبات از وراث میت

محسن تقیان- وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه فردی که از دنیا می رود ، باید بدهی از ما ترک وی ( دارایی زمان فوت او که به خاطر فوت از مالکیت وی خارج می شود) پرداخت شود. به عبارتی دیگر ترکه متوفی در...

تحقیقات ومعاینه محل از دیدگاه قانون

حقوق به زبان ساده محسن تقیان وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه حقیقت برای دادگاه آن قدرمهم است که گاهی برای کشف آن عده زیادی کیلومترها از شهر بیرون می روند و به تحقیق وجست وجو می پردازند . قطعا کسی که دنب...

تهدید افراد و آثار حقوقی آن

حقوق به زبان ساده محسن تقیان وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه تهدید چیست و ارکان آن کدام است؟ در صورت تهدید؛ تهدید کننده مشمول چه مجازات هایی می شود؟ با پیچیده تر شدن جوامع انسانی و پیدایش پدیده ...