جست وجویی در ریشه های کهن خاندان امین الاسلامی در گفت وگو با علی امین ...

از منصب «شیخ الاسلامی» تا لقب «امین الاسلامی» خاندانهای ریشه دار در هر شهری شناسنامه آن شهرمحسوب می شوند که با بررسی ، واکاوی وشناخت این خاندانها می توان به بخش زیادی ازهویت تاریخی ، فرهنگی ،سیاسی ،ا...

تاریخ فلسفه …

تلخیص: سیدجواد حسینی دانشجوی دکترای تاریخ   هر علمی موضوعی دارد و این موضوع عبارت است از چیزی که آن علم درباره آن بحث می کند. مثلا موضوع علم طب، بدن انسان و موضوع علم ریاضیات، عدد است. اساسا تما...

چهره هایی که نیم قرن خاطره از آن ها داریم ( نیشابور گذشته ازنگاه دوربی...

عکس از آلبوم: عباسعلی کفایی دبیران دانشسرای مقدماتی پسران نیشابور در اوایل دهه ۱۳۴۰شمسی   از راست به چپ: ۱- آقای حسنی (دبیر فیزیک) ۲- محمود امامی نیشابوری (دبیر تاریخ) ۳- حاکمی (دبیر ریاضی) ۴- تاملی ...

زمین لرزه های نیشابور پس از اسلام

به گواهی تاریخ، نیشابور همواره در معرض زلزله قرار داشته است، و اکنون هر لحظه باید منتظر تکان دیگری بود..! باید آماده باشیم، پیش از آن که فرصت آمادگی از ما سلب شود. اما زلزله چیست؟ زلزله عبارت ست از ل...

به بهانه ۱۱آذر زاد روز محمدتقی بهار (سکه بر یخ زدی …)...

دکتر علیم الدوله رئیس بیمارستان شهربانی دوره رضاخان بود واغلب کسانی که مخالف حکومت رضاخانی بودند وباید از بین بروند به وسیله آمپول او جان خود را از دست می‌دادند و در بین زندانیان معروف بود که هر کس ر...

پیدایی مفاهیم جدید در عصر قاجار

عصر آشنایی‌های جدی ما با مدنیت و فرهنگ غربی، هم کلمات و تعبیرات تازه‌ای بر ذخیرهٔ واژگان زبان فارسی می‌افزود و هم کلمات و ترکیبات کهن را دستخوش تحول و دگرگونی می‌کرد. «وطن»، «دولت»، «ملت»، «ملی»، «آز...

ابلهان عمده تهران

روزی ناصرالدین شاه به کریم شیره ای دلقک مشهور دربار خود گفت نام ابلهان عمده تهران را بنویس ! کریم گفت به شرط آنکه نام هر کسی را بنویسم عصبانی نشوی و دستور قتل مرا صادر نکنی ! شاه به کریم شیره ای قول ...

به بهانه  ۷ آبان سالروز فتح بابل توسط کوروش بزرگ ; کوروش نگاهی انسانی ...

فتح بابل، سرفصل تاریخ ایران و جهان است چرا باید درباره بنیان‌گذار هخامنشی سخن بگوییم؟ این پادشاه و سلسله‌ای که بنا نهاد چه چیزی به ما ایرانیان عرضه می‌کند؟ زمانی که ایرانیان با فرمانروایی کوروش بابل ...

نیشابور  در سیر تقسیمات کشوری از  انقلاب مشروطه تا کنون...

محمد تاجیک کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و مدرس جغرافیا بخش اول- نیشابور در تقسیمات کشوری از مشروطه تا انقلاب اسلامی نیشابور با سابقه تاریخی روشنی که در قبل و بعد از اسلام در ایران و جهان دارد و در دور...

به بهانه ی (۲۸مهر ) سال روز تولد ستارخان ، قهرمان آزادی ایران ( گذری ب...

 ستارخان از سرداران جنبش مشروطه ایران ملقب به سردار ملی است. وی با ایستادگی در برابر نیروهای دولتی ضد مشروطه در تبریز جانفشانی‌های بسیاری کرد. ستار قره‌داغی سومین پسر حاج حسن قره‌داغی در ۲۸ مهر ۱۲۴۵ ...

«فـی رستـاق رِیـوَند، معـدن الفیـروزج» دیباچه‌ای بر جغرافیای تاریخی ...

  حسین صومعه   بازخوانی نسک‌های کهن ایرانی، نشان بوم نیشابور را در کهن‌ترین سرودهای ایرانیان، کتاب «اَوِستا»، نمودار می‌سازد. رَئِوَنْت [Raēvant]، قدیم‌ترین نامی است که بر قلمرو جغرافیایی نیشابور، اط...

هرچه دلت می خواهد بخور، صاحب اختیاری!

کریم شیره ای دلقک مشهور دربار ناصری که پشتکار عجیبی در گرفتن حق و حساب از آدمهای ناخن خشک و خسیس داشت ، روزی که سلیمان خان رئیس ایل افشار و یکی از محترمین دربار که  تازه لقب صاحب اختیاری گرفته بود و ...