داغ فاجعه قطار نیشابور ۱۴ساله شد

چیزهایی هست که نمی دانیم… نگاهی به برگه های پرونده بزرگ ترین حادثه ریلی تاریخ رضا میرابی- به سختی می شد نام روستا را روی آن تابلویِ کوچکِ خاک گرفته ی کنار جاده دید. صدای باد زمستانی در میانه ی ...

نگاه اسناد به: اعتراض مردم نیشابور به انتخابات فرمایشی مجلس در ۲۲ بهم...

دردوران سلطنت پهلوی اول و دوم نمایندگی مجلس در شهرها ازجمله نیشابور به طورمتمادی انتصابی بود ودر نیشابورخاندان ملاک سعیدی که مرتبط با شاه ودرباربودند تمام تلاششان این بود که به هرنحوممکن شخص مورد نظر...

مرکـز این سـوی خراسـان (نیشـابور: ایرانشـهر، ابرشـهر)...

حسین صومعه   نمایی سه‌بُعدی از  شهر کهن نیشابور در دوران پیش از یورش مغول، که «منصور اسلامی» بر پایه داده‌های تاریخی، ترسیم نموده است. نسخه اصلی این نگاره، در «سازمان اسناد ملی ایران» نگهداری می‌شود....

راه یافته گان نیشابوری  به رشته  پزشکی در نیم قرن پیش...

در کنکور سراسری رشته تجربی سال ۱۳۴۸ ، ۵ نفر از نیشابور موفق به قبولی در رشته پزشکی می شوند که پس ازورود به دانشگاه  و اتمام دوره عمومی سه نفر از آنها موفق به گرفتن تخصص می شوند و هم اکنون  پس از گذشت...

۹۱ سال از صدور اولین شناسنامه نیشابوری گذشت ; اولین شناسنامه ی ثبت احو...

 ثبت احوال درگذر تاریخ تا نزدیک ۱۰۰ سال قبل در ایران، نه خبری از سجل و شناسنامه بود و نه سازمانی که تولد و مرگ و ازدواج و طلاق را ثبت کند و ثبت امور مربوط به ولادت و ازدواج و وفات براساس اعتقادات مذه...

حافظه ی تاریخی و فقر آرشیو ملّی

 بعد از سقوط سلطنت ، در همین چند سال اخیر، روشنفکران و کتاب‌خوانان ایران تازه به این فکر افتاده‌اند که «ما حافظهٔ تاریخی نداریم.» راست است و این حقیقت قابل کتمان نیست. در کجای جهان، در قرن بیستم، اگر...

جست وجویی در ریشه های کهن خاندان امین الاسلامی در گفت وگو با علی امین ...

از منصب «شیخ الاسلامی» تا لقب «امین الاسلامی» خاندانهای ریشه دار در هر شهری شناسنامه آن شهرمحسوب می شوند که با بررسی ، واکاوی وشناخت این خاندانها می توان به بخش زیادی ازهویت تاریخی ، فرهنگی ،سیاسی ،ا...

تاریخ فلسفه …

تلخیص: سیدجواد حسینی دانشجوی دکترای تاریخ   هر علمی موضوعی دارد و این موضوع عبارت است از چیزی که آن علم درباره آن بحث می کند. مثلا موضوع علم طب، بدن انسان و موضوع علم ریاضیات، عدد است. اساسا تما...

چهره هایی که نیم قرن خاطره از آن ها داریم ( نیشابور گذشته ازنگاه دوربی...

عکس از آلبوم: عباسعلی کفایی دبیران دانشسرای مقدماتی پسران نیشابور در اوایل دهه ۱۳۴۰شمسی   از راست به چپ: ۱- آقای حسنی (دبیر فیزیک) ۲- محمود امامی نیشابوری (دبیر تاریخ) ۳- حاکمی (دبیر ریاضی) ۴- تاملی ...

زمین لرزه های نیشابور پس از اسلام

به گواهی تاریخ، نیشابور همواره در معرض زلزله قرار داشته است، و اکنون هر لحظه باید منتظر تکان دیگری بود..! باید آماده باشیم، پیش از آن که فرصت آمادگی از ما سلب شود. اما زلزله چیست؟ زلزله عبارت ست از ل...

به بهانه ۱۱آذر زاد روز محمدتقی بهار (سکه بر یخ زدی …)...

دکتر علیم الدوله رئیس بیمارستان شهربانی دوره رضاخان بود واغلب کسانی که مخالف حکومت رضاخانی بودند وباید از بین بروند به وسیله آمپول او جان خود را از دست می‌دادند و در بین زندانیان معروف بود که هر کس ر...