نوروز و هفت سین در گذر تاریخ ( نوروز، استوانه و ستون ملیّت فرهنگی مردم...

تمام ملت ها و اقوام مختلف در جهان برای خودشان روزهای خاصی را داشته اند که جشن، شادی یا مراسم و مناسک خاصی به آن مناسبت داشته باشند.  استمرار این عیدها و جشن ها تدوام یک فرهنگ را در جامعه نشان می دهد....

درسهایی از تاریخ نیشابور

نیشابور به عنوان یکی از کلان‌شهر های دنیای اسلام نقش مهمی در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  و فرهنگی در فاصله‌ی قرون سوم تا هفتم ق داشته است . جدا از نقش انکارناپذیر این شهر در تحولات فوق ، بررسی ت...

سپندارمذگان یا ولنتاین ایرانی

 پیدایش اسپندگان یا سپندارمذگان  در ایران باستان هر ماه را سی روز می شمردند و افزون بر این که ماه ها نام داشتند، هر یک از روز های ماه نیز یک نام داشتند. برای نمونه روز نخست بهمن ماه ، روز «اهورا مزدا...

داغ فاجعه قطار نیشابور ۱۴ساله شد

چیزهایی هست که نمی دانیم… نگاهی به برگه های پرونده بزرگ ترین حادثه ریلی تاریخ رضا میرابی- به سختی می شد نام روستا را روی آن تابلویِ کوچکِ خاک گرفته ی کنار جاده دید. صدای باد زمستانی در میانه ی ...

نگاه اسناد به: اعتراض مردم نیشابور به انتخابات فرمایشی مجلس در ۲۲ بهم...

دردوران سلطنت پهلوی اول و دوم نمایندگی مجلس در شهرها ازجمله نیشابور به طورمتمادی انتصابی بود ودر نیشابورخاندان ملاک سعیدی که مرتبط با شاه ودرباربودند تمام تلاششان این بود که به هرنحوممکن شخص مورد نظر...

مرکـز این سـوی خراسـان (نیشـابور: ایرانشـهر، ابرشـهر)...

حسین صومعه   نمایی سه‌بُعدی از  شهر کهن نیشابور در دوران پیش از یورش مغول، که «منصور اسلامی» بر پایه داده‌های تاریخی، ترسیم نموده است. نسخه اصلی این نگاره، در «سازمان اسناد ملی ایران» نگهداری می‌شود....

راه یافته گان نیشابوری  به رشته  پزشکی در نیم قرن پیش...

در کنکور سراسری رشته تجربی سال ۱۳۴۸ ، ۵ نفر از نیشابور موفق به قبولی در رشته پزشکی می شوند که پس ازورود به دانشگاه  و اتمام دوره عمومی سه نفر از آنها موفق به گرفتن تخصص می شوند و هم اکنون  پس از گذشت...

۹۱ سال از صدور اولین شناسنامه نیشابوری گذشت ; اولین شناسنامه ی ثبت احو...

 ثبت احوال درگذر تاریخ تا نزدیک ۱۰۰ سال قبل در ایران، نه خبری از سجل و شناسنامه بود و نه سازمانی که تولد و مرگ و ازدواج و طلاق را ثبت کند و ثبت امور مربوط به ولادت و ازدواج و وفات براساس اعتقادات مذه...

حافظه ی تاریخی و فقر آرشیو ملّی

 بعد از سقوط سلطنت ، در همین چند سال اخیر، روشنفکران و کتاب‌خوانان ایران تازه به این فکر افتاده‌اند که «ما حافظهٔ تاریخی نداریم.» راست است و این حقیقت قابل کتمان نیست. در کجای جهان، در قرن بیستم، اگر...