الوداع ای تخت شاهی الوداع    الوداع ای ملک ایران الوداع...

قحط دراصفهان وتسلیم شدن سلطان حسین صفوی به محمود افغان بعـدازسه مـاه محاصـره ی شـهر اصـفهان توسط سپاهیان محمود افغان ،  در بـازار وچهـارسوق این شهر، نـان وگوشت و اقسام مأکولات قـدری یافت می شـد، بعـد...

زهرمار از لب دیگ برنمی گردد

گویند در زمالنی که آقا محمد خان در یکى از مسافرتهاى جنگى خود بود از طرف یکى از خان هاى ترکستان براى رساندن جواب نامه اى سفیرى به دربار ایران آمد. اعیان کشور مدتى وی را معطل کردند شاه نیامد از طرف دیگ...

زنان مبارز و آزادیخواه ایران

بی بی مریم بختیاری بی بی مریم بختیاری خواهر سردار اسعد بختیاری، مادر علیمردان خان بختیاری و همسر علیقلی خان چهارلنگ از زنان مبارز عصر مشروطیت است که در سال ۱۲۵۱ هـ.ش در سرزمین بختیاری بدنیا آمد.  وی ...

توضیحی در مورد عکس تاریخی «آیت الله زاده اصفهانی بین دوشیخ نیشابوری»...

  در صفحه چراغ راه شماره  ۳۸۶خیام نامه ،عکسی تاریخی تحت عنوان : «آیت الله زاده اصفهانی بین دوشیخ نیشابوری» چاپ شد که پس از انتشار ، خانم موسوی فر از خوانندگان محترم نشریه با ارسال توضیحاتی بیان ...

آیت اله زاده اصفهانی در بین دو شیخ نیشابوری در ۷۰سال قبل...

شناسنامه عکس : ۳نفر جلو از راست به چپ: ۱-آیه الله شیخ محمد حسین نجفی از علمای نیشابور که تولیت مدرسه علمیه گلشن نیشابور با وی بود  ۲- آیه الله زاده ی اصفهانی  ۳-  آیه الله شیخ محمد کریم فقیدی نماینده...

مشهورترین زندانی جهان

«رودلف هس» معاون هیتلردر سال های جنگ جهانی دوم و از بلند پایه ترین اعضای حزب نازی بود که در جریان جنگ جهانی به انگلستان پرواز کرد تا مقدمات صلح را بچیند اما در انگلستان نتوانست ماموریت خود را انجام د...

مراسم افتتاحیه چاه عمیق کشاورزی روستای دهنو علی خان آباد( الخان آباد )...

مراسم افتتاحیه چاه عمیق کشاورزی روستای دهنو علی خان آباد(الخان آباد)متعلق به حاج غلامحسین امیریانی توسط فرماندار وقت نیشابور وبا نظارت حاج آقا واعظی در حدود ۶۰ سال پیش ، البته گفتنی است که نخستین چاه...

شتر و قاطر و خر، صد هزار مرتبه از راه آهن بهتر است...

اگر به تاریخ معاصر ایران نگاهی بیاندازیم شاهد مقابله و ایستادگی ی بخشی از جامعه ویا حاکمیت در برابر انواع ورود نو آوری واختراعات جدید به ایران بوده ایم . این مقابله  و واکنش را در مورد ورود دوچرخه به...