در گفتگو با محمود امامی نیشابوری:تاریخ با طعم لهجه شیرین نیشابوری...

تاریخ با طعم لهجه شیرین نیشابوری در گفتگو با محمود امامی نیشابوری محمود امامی نیشابوری نامی آشنا در میان دانش آموزان دهه های ۴۰ تا ۷۰ شمسی می باشد. تدریس تاریخ معاصر ایران با طعم لهجه شیرین نیشابوری ...

پیشینه ی جشن یلدا

پیشینه ی جشن یلدا دیر زمانی است که مردمان ایرانی و بسیاری از جوامع دیگر، در آغاز فصل زمستان مراسمی‌ را جشن می گیرند که در میان اقوام گوناگون، نام‌ها و انگیزه‌های متفاوتی دارد. در ایران و سرزمین‌های ه...

از باغ شاه تا فتح تهران

قصه ی غصه ی مشروطه تنظیم:جواد حسینی – کارشناس ارشد تاریخ بعد از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی  و نصب تابلو “این خانه بفروش میرسد” بر سردر آن ! محمدعلی شاه  پیروزمندانه واردباغ شاه میشود ...

تفسیر ما از حادثه کربلا

محرم یک اتفاق تاریخی است یا یک تاریخ اتفاق‌افتاده، محرم یک سنت است یا یک سنجه اخلاقی و در یک سخن محرم از نگاه ما یک پدیده سرنوشت‌ساز است یا ما از نگاه محرم مردمانی محکوم و مطرود که تاکنون هرچه کوشیده...