پوشنگـانِ نیشـاپور

نگاهی به جغرافیـای تاریخـی فوشنجـان یک فرسنگ تا نیشـابور حسین صومعه hs.sunrise@gmail.com لَیسُ بِخُرسانَ … از ابنِ حوقل است: «لَیسُ بِخراسانَ مدینهٌ أصحُّ هواءً و أَفسحُ فضاءً و أَشدُّ عمارهً و...

تاریخنگری زرین کوب

تعریف تاریخ و فایده ی آن تاریخ ،علم شناخت گذشته ی انسان است (۱)این همان تعریف سنتی از تاریخ است که زرین کوب آن را تکرار می کند .در تقسیم بندی کنونی این فقط تعریف ومعنای یک بخش از تاریخ است. امروزه وا...

خاطرات تاریخی نوروزی

در آداب وسنن نوروزی ایرانیان به مرور ایام و در برخی دوره ها خرافاتی ورود پیدا کرد که برای مدت ها جزو مراسم عامیانه محسوب می شد ازجمله در دوره قاجار در میدان ارگ تهران قدیم یک توپ نظامی بزرگی بود که د...

نگاهی کوتاه و گذرا به : قنات ها وآب انبارهای نیشابوردردوره پهلوی...

شهر نیشابورتا حدود ۶۰ سال قبل، ازبرکت لوله کشی آب شهری برخوردار نبود ومردم آب شرب مصرفی خود را ازپیناو(پایین آب) ومظهرقناتها ونیزآب انبارهایی که درگوشه کنار شهر پراکنده بود ، تامین می کردند وبرای شست...

به بهانه ۱۴ اسفند ،پنجاه ودومین سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق...

او «مصدق السلطنه» نبود، «مصدق الملّه»  بود دکترمحمد مصدق نخست وزیر و«رهبر نهضت ملی‌شدن نفت ایران » درآغاز دهه ۱۳۳۰ بود، گرچه وی اشراف‌زاده و از بستگان دربار قاجار بود اما جز در دیسیپلین شخصی، نمودی ا...

از سرهنگ پولادین تا سرلشکر قره نی؛ تلاش برای برانداختن پهلوی ها...

روزنامه های تهران ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۶ (فوریه ۱۹۲۸) خبر از اعدام سرهنگ محمود پولادین داده و نوشته بودند که وی مغز اصلی طرح توطئه برای قتل رضاشاه بود. سرهنگ پولادین سحرگاه ۲۴ بهمن ماه در پادگان باغ شاه (پ...

فال بد مشتری خانم به حقیقت پیوست

مشتری خانم یکی اززنان فتحعلیشاه بود که درموسیقی و آواز شهره بود .هرگاه شاه عزم سفر می کرد مشتری خانم با آواز شاه را از حرمسرا بدرقه می کرد در سال ۱۲۵۰وقتی فتحعلی شاه راهی سفر اصفهان بود این زن به رسم...

ویولونیست بی رحم

رکن الدین مختاری استاد موسیقی یا رئیس شهربانی قسی القلب دوره رضاشاه ؟! چگونه می توان باورکرد که ویولونیستی چیره دست ، بتواند افراد بیشماری را به قتل برساند و فرمان قتل دهها و صدها انسان را صادر کند؟ ...

عکس قدیمی

حسن شمشیری بازیکن تیم والیبال ستاره نیشابور -سال ۱۳۴۸٫ نفر سوم از سمت چپ، در کنار برادرش زنده یاد حسین شمشیری نفر پنجم. پهلوان شورورزی در سمت راست تصویر و رضیانی (مربی ورزش والبال نیشابور) در سمت چپ ...