دیکتاتوری که محبوب و عاقبت بخیر شد!

پردۀ اول : ژنرال یاروزلسکی آخرین رهبر کمونیست لهستان بود که در دههٔ هشتاد میلادی رهبری حکومتی را بر عهده داشت که بسیار بدنام و منفور بود ، او در شب ۱۳ دسامبر ۱۹۸۱ حوادث را به نحوی مدیریت کرد که بسیار...

فکر پول کن که حُکم حُکمِ نادر است

حکم نادر و مرگ مفاجات عبارت مثلی فوق در موارد صدور احکام صد در صد لازم الاجرا به کار می رود تا مجریان و محصلان امور بدانند که تخطی در اجرای چنین امر و فرمان مجازاتی شدید و هولناک دارد .زیرا حکم حکم ن...

تاریخچه روز معلم در ایران

تصور عمومی و غالب این است که ۱۲ اردیبهشت تنها به خاطر شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان «روز معلم» نام گذاری شده و قبل از آن چنین مناسبتی وجود نداشته است. حال آن که در ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ خورشیدی دبی...

پوشنگـانِ نیشـاپور

نگاهی به جغرافیـای تاریخـی فوشنجـان یک فرسنگ تا نیشـابور حسین صومعه hs.sunrise@gmail.com لَیسُ بِخُرسانَ … از ابنِ حوقل است: «لَیسُ بِخراسانَ مدینهٌ أصحُّ هواءً و أَفسحُ فضاءً و أَشدُّ عمارهً و...

تاریخنگری زرین کوب

تعریف تاریخ و فایده ی آن تاریخ ،علم شناخت گذشته ی انسان است (۱)این همان تعریف سنتی از تاریخ است که زرین کوب آن را تکرار می کند .در تقسیم بندی کنونی این فقط تعریف ومعنای یک بخش از تاریخ است. امروزه وا...

خاطرات تاریخی نوروزی

در آداب وسنن نوروزی ایرانیان به مرور ایام و در برخی دوره ها خرافاتی ورود پیدا کرد که برای مدت ها جزو مراسم عامیانه محسوب می شد ازجمله در دوره قاجار در میدان ارگ تهران قدیم یک توپ نظامی بزرگی بود که د...

نگاهی کوتاه و گذرا به : قنات ها وآب انبارهای نیشابوردردوره پهلوی...

شهر نیشابورتا حدود ۶۰ سال قبل، ازبرکت لوله کشی آب شهری برخوردار نبود ومردم آب شرب مصرفی خود را ازپیناو(پایین آب) ومظهرقناتها ونیزآب انبارهایی که درگوشه کنار شهر پراکنده بود ، تامین می کردند وبرای شست...

به بهانه ۱۴ اسفند ،پنجاه ودومین سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق...

او «مصدق السلطنه» نبود، «مصدق الملّه»  بود دکترمحمد مصدق نخست وزیر و«رهبر نهضت ملی‌شدن نفت ایران » درآغاز دهه ۱۳۳۰ بود، گرچه وی اشراف‌زاده و از بستگان دربار قاجار بود اما جز در دیسیپلین شخصی، نمودی ا...

از سرهنگ پولادین تا سرلشکر قره نی؛ تلاش برای برانداختن پهلوی ها...

روزنامه های تهران ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۶ (فوریه ۱۹۲۸) خبر از اعدام سرهنگ محمود پولادین داده و نوشته بودند که وی مغز اصلی طرح توطئه برای قتل رضاشاه بود. سرهنگ پولادین سحرگاه ۲۴ بهمن ماه در پادگان باغ شاه (پ...

فال بد مشتری خانم به حقیقت پیوست

مشتری خانم یکی اززنان فتحعلیشاه بود که درموسیقی و آواز شهره بود .هرگاه شاه عزم سفر می کرد مشتری خانم با آواز شاه را از حرمسرا بدرقه می کرد در سال ۱۲۵۰وقتی فتحعلی شاه راهی سفر اصفهان بود این زن به رسم...