ویولونیست بی رحم

رکن الدین مختاری استاد موسیقی یا رئیس شهربانی قسی القلب دوره رضاشاه ؟! چگونه می توان باورکرد که ویولونیستی چیره دست ، بتواند افراد بیشماری را به قتل برساند و فرمان قتل دهها و صدها انسان را صادر کند؟ ...

عکس قدیمی

حسن شمشیری بازیکن تیم والیبال ستاره نیشابور -سال ۱۳۴۸٫ نفر سوم از سمت چپ، در کنار برادرش زنده یاد حسین شمشیری نفر پنجم. پهلوان شورورزی در سمت راست تصویر و رضیانی (مربی ورزش والبال نیشابور) در سمت چپ ...

نیشابوردوره پهلوی اول ،در خاطرات سرهنگ نصراله توکلی نیشابوری...

پدر بزرگ مادری ام مرحوم میرزا سید احمد خان مجتبایی (عمادالملک)ازمالکان متوسط اراک بود. پدرم محمد رضا توکلی نیشابوری که در هنگام ازدواج از تجار بسیار بزرگ در اصطلاح عمده التجارتهران بود ، پس از ورشکست...

به بهانه سالروز برکناری تیمورتاش از وزارت دربار وسلب صلاحیت او از نمای...

تیمور تاش هم وزیر دربار، هم وکیل نیشابور تیمورتاش نمایند ه نیشابوردرمجلس پنجم پس ازاین که تلاشهای زیادی را برای تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی به انجام رساند وموفق شد با کمک همفکرانی چون داور وتدین  و...

باغ ملی و اولین کودکستان نیشابور

دراواسط دهه ۱۳۳۰خورشیدی، شاهد تاسیس اولین مهد کودک در نیشابورهستیم. این کودکستان در محل باغ ملی و در سالن قدیمی آن واقع بود که امروزه ساختمان شورای شهر به جای آن ساخته شده است. این کودکستان غیر دولتی...

سه یار دبستانی

در شانزدهم آذر۱۳۳۲ سه دانشجوی دانشگاه تهران ( قند چی-بزرگ نیا-شریعت رضوی)در اعتراض به دخالتهای امریکا و انگلیس در امور ایران و سفر “ریچارد نیکسون” معاون رییس جمهوری امریکا به تهران، همراه...

از لوطی گری تا آزادگی

یاد سرداری که به واقع سردار بود بمناسبت ۲۵ آبان سالروز درگذشت ستارخان، سردار ملی در انقلاب مشروطه  ( ستارخان زاده ۲۸ مهر ۱۲۴۵ه.خ. سردار کندی ورزقان — درگذشته ۲۵ آبان ۱۲۹۳ه. خ. تهران )  سردار جن...

انشاء الله سیگار ادیب السلطنه نصیبت شود ; انشاء الله تو را از درِ علیم...

رضا شاه  پهلوی که بقای حکومت خود را در به بند کشیدن آزادی ها می دید، مدت زیادی از به قدرت رسیدنش نگذشته بود که مارکوف روسی را مأمور بررسی و انتخاب مکانی مناسب برای احداث زندان نمود و مارکوف پس از برر...