محقق نیشابوری مدیرکل کانون پرورش فکری استان شد...

محقق نیشابوری مدیرکل کانون پرورش فکری استان شد جواد محقق نیشابوری با حکم مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشوربه عنوان مدیرکل جدید کانون استان خراسان رضوی منصوب شد. جواد محقق نیشابوری ۱۰ م...

با حضور معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت...

با حضور معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت: حسین سراج جای خود را به باباپور داد از ورود افراد غیر متخصص به اداره صنعت نیشابور ممانعت می کنیم به دلایل خاص تعیین مدیر جدید تا کنون طول کشید احسان سلیمانی/ ...