جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ | Friday, 21 June , 2024
مراسم نوحصار ديزباد بالا 02 شهریور 1393

مراسم نوحصار ديزباد بالا

مراسم نوحصار ديزباد بالا تجلي گاه يگانگي در طول تاريخ يکي از موثرترين عوامل گردهمايي و تجمع انسانها، باورهاي مذهبي و مناسک ديني مشترک بوده است. مراسم نوحصار روستاي ديزباد نيز داراي اين ويژگي است، به گونه اي که آن چه طيف وسيعي ازاهالي اين روستاو اقشار مختلف اجتماعي را هر ساله در آخرين جمعه […]