دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ | Monday, 27 May , 2024
شايعه، فاجعه اي پشت فاجعه 26 بهمن 1393

شايعه، فاجعه اي پشت فاجعه

شايعه، فاجعه اي پشت فاجعه از ساعات اوليه ي روز دوشنبه اول دي ماه که خبر غم انگيز فوت چهار شهروند عزيزمان در شهرک انديشه پخش شد و شهر را در بهت و حيرت فرو برد، موضوعي که باعث غم انگيز تر شدن اين فاجعه ي دردناک شد پخش شايعه هاي مختلف در مورد علت […]

ما متّهم ايم… 27 دی 1393

ما متّهم ايم…

(تحليلي بر قتل خانوادگي ِ نيشابور) به جهان مي توان از دو منظر نگريست : فيلسوفانه و عارفانه. از نظرگاه يک فيلسوف، بايد در پس ِ هر واقعه به جستجوي علّت و دليلي برآمد. هيچ اتّفاقي نمي افتد مگر اينکه تبييني از جنس علّي – معلولي و يا دالّ – مدلولي وجود داشته باشد. امّا […]

پايان خونين يلداي 4 عضو يک خانواده 27 دی 1393

پايان خونين يلداي 4 عضو يک خانواده

شهر در بهت قتل عام خانوادگي پايان خونين يلداي 4 عضو يک خانواده *نتايج اوليه تحقيقات و دست نوشته يافت شده در صحنه *خانواده شريفي راد که بودند؟ هر چند رسما خبرنگار نيستم ولي بدون شک يکي از معدود زمان هايي که آرزو مي کني که» کاش هيچ گاه خبر نگار نبودي» همين موقعيت ها […]

انتشار خیام نامه شماره 215 09 دی 1393

انتشار خیام نامه شماره 215