دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ | Monday, 27 May , 2024
شايعه، فاجعه اي پشت فاجعه 26 بهمن 1393

شايعه، فاجعه اي پشت فاجعه

شايعه، فاجعه اي پشت فاجعه از ساعات اوليه ي روز دوشنبه اول دي ماه که خبر غم انگيز فوت چهار شهروند عزيزمان در شهرک انديشه پخش شد و شهر را در بهت و حيرت فرو برد، موضوعي که باعث غم انگيز تر شدن اين فاجعه ي دردناک شد پخش شايعه هاي مختلف در مورد علت […]