دوشنبه, ۱۷ بهمن , ۱۴۰۱ | Monday, 6 February , 2023
پهلواني از جنس مردم 26 شهریور 1394

پهلواني از جنس مردم

پهلواني از جنس مردم اسمش فضل اله .معرفت دارد .بيشتر از آنها که دم مي زنند .شهرتش به اندازه اي است که لرزه بر اندام بزرگترين کشتي گيران جهان مي اندازد.از غيرتش همان بس که به خاطر کشورش دوبار از قهرماني جهان گذشت وباکشتي گير اسراييل روي تشک نرفت .وفاداري اش که ديگر غير قابل […]

گفتگو با محمد تهرانچي پيشکسوت ورزش باستاني نيشابور 11 بهمن 1393

گفتگو با محمد تهرانچي پيشکسوت ورزش باستاني نيشابور

گفتگو با محمد تهرانچي پيشکسوت ورزش باستاني نيشابور رئيس هيئت بايد انتخابي باشد نه انتصابي همه ي ما به نقش تربيت بدني يا همان ورزش و امور جوانان واقف هستيم ولي ظاهرا تنها چيزي که در اداره ي ورزش و جوانان نيشابورديده نمي شود جوانان و مسايل مربوط به آنان است . تاکنون در خصوص […]

صعود اولين تيم فوتسال نيشابور به ليگ کشور و بي توجهي اهالي ورزش 17 آذر 1393

صعود اولين تيم فوتسال نيشابور به ليگ کشور و بي توجهي اهالي ورزش

گلايه هاي پس از صعود صعود اولين تيم فوتسال نيشابور به ليگ کشور و بي توجهي اهالي ورزش سيد مسعود موسوي تبار/ خبر کوتاه بود و البته بازتاب چنداني در رسانههاي شهرستان نيافت: تيم فوتسال کشاورز نيشابور به ليگ کشوري راه يافت. چند هفته اي است که تيم فوتسال کشاورز با زحمات بسيار وارد ليگ […]

نقش ورزش در بهداشت روان 30 آبان 1393

نقش ورزش در بهداشت روان

نقش ورزش در بهداشت روان امروزه در اثرات ورزش بر جلوگيري از تشنجات روحي و رواني پوشيده نيست. اثراتي که چه بسيار جاها انسان را از ارتکاب به اعمال مخرب در امان داشته است. چه بسيار شنيده و ديده ايد که جواني بر اثر نزاع به دست جوان ديگري به قتل رسيده است و چه […]