دوشنبه, ۱۷ بهمن , ۱۴۰۱ | Monday, 6 February , 2023
درخبر ها نیامده بود که : 22 اردیبهشت 1394

درخبر ها نیامده بود که :

در خبرها نيامده بود که: ريخت و پاش هاي«موسسه ي فرهنگي، فرهنگ شهر فيروزه اي» متعلق به برادر يکي از نمايندگان مجلس، همچنان ادامه دارد. در جديدترين ورژن تبليغات زودرس انتخاباتي ، پس از «همايش همسران نارنجي پوش» با همکاري سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري و توزيع يک وانت ساعت و در ادامه ي استفاده از […]

یک هفتم 228 11 اردیبهشت 1394

یک هفتم 228

عده ای نهی از منکر را فقط به برخی از خیابان ها و علیه زنان اختصاص داده اند. ایرنا: دکتر روحانی با قرائت آیه شریفه “المومنین و المومنات بعضهم اولیاء بعض”، اظهارداشت: نکته مهمی در این آیه است که کمتر نسبت به آن فکر شده است، مرد و زن در کنار هم در مسایل اجتماعی […]