چهارشنبه, ۲۲ فروردین , ۱۴۰۳ | Wednesday, 10 April , 2024
ستون آزاد خیام نامه 26 شهریور 1394

ستون آزاد خیام نامه

در باب فوايد مضرات اختلاط نسبت به مضرات فوايد انفکاک! اينجا ستون آزاد است و شما نشريه خيام نامه را در دست گرفته ايد. به قول مجريان خوش گِل و خوش صداي سيما از اين که ما را براي ديدن يا همان خواندن انتخاب کرده ايد از شما سپاسگزاريم! هفته ي قبل کل مطلب تقديم […]

ستون آزاد خیام نامه 18 شهریور 1394

ستون آزاد خیام نامه

در باب فواید مضرات اختلاط نسبت به مضرات فواید انفکاک! اینجا ستون آزاد است و شما نشریه خیام نامه را در دست گرفته اید. به قول مجریان خوش گِل و خوش صدای سیما از این که ما را برای دیدن یا همان خواندن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزاریم! هفته ی قبل کل مطلب تقدیم […]