دوشنبه, ۱۷ بهمن , ۱۴۰۱ | Monday, 6 February , 2023
زير ميز فلسفه 30 مهر 1393

زير ميز فلسفه

زير ميز فلسفه اول اينکه اين هفته چون ميز فلسفه در فضاي هنر و انديشه نگنجيد ما فوري فرصت طلبي کرده مطلب خودمان را در گوشه اي چپانده و چاپانديم و گفتيم خوانندگان را از زير ميز فلسفه آگاه کنيم تا بدانند حتي ارسطوي حکيم هم نتوانسته الکساندر اروميک آزمند را متعادل کند از همين […]