دوشنبه, ۱۰ بهمن , ۱۴۰۱ | Monday, 30 January , 2023
در خبرها نيامده بود که 10 شهریور 1394

در خبرها نيامده بود که

در خبرها نيامده بود که: گويا تاکيد جدي وزارت کشور مبني بر رصد نمودن تبليغات پيش از موعد انتخاباتي و برخورد با آن در موعد مقرر؛ سبب فروکش نمودن فعاليت هاي آشکار برخي کانديداهاي پيدا و پنهان در نيشابور شده است. در همين رابطه يکي از کانديداهاي مطرح که براي هر راي شهروندان مبلغ يکصد […]

در خبرها نيامده بود که 08 اردیبهشت 1394

در خبرها نيامده بود که

در خبرها نيامده بود که: بتوئي در نخستين روز کاري خود از انتشار چندين گزارش مربوط به عملکرد شهرداري ممانعت کرده است با اين استدلال که اين گزارش ها نشان دهنده دوران مديريتي زرندي مي باشد و به سود وي تمام مي شود. جالب آن که حتي موضوع مهمي چون افتتاح مرکز کنترل ترافيک شهرداري […]

در خبرها نيامده بود شماره 226 28 فروردین 1394

در خبرها نيامده بود شماره 226

در خبرها نيامده بود که:يکي از معاونين پر حاشيه ي شهرداري نيشابور،اخيرا بدون هماهنگي با شهردار ،اقدام به استخدام يکي از نزديکان خود نموده بود که گويا با واکنش شهردار و لغو آن مواجه مي شود. در خبرها نيامده بود که: با توجه به تقارن نوروز باستاني با ايام «فاطميه» برخي افراد از هم اکنون […]

در خبرها نيامده بود که: 12 آبان 1393

در خبرها نيامده بود که:

در خبرها نيامده بود که: در حاليکه 16ماه تا برگزاري انتخابات مجلس باقي مانده است فعاليت هاي زود هنگام تبليغاتي بويژه از جانب نمايندگان فعلي و برخي از اعضاي شورا آغاز شده است ، استفاده از مساجد و اوقات نماز مومنين از ويژگي هاي اصلي اين فعاليت هاست. گفته مي شود برخي از شوراييان قصد […]