سه شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۲ | Tuesday, 19 September , 2023
حق حضانت مادر نسبت به فرزند 12 آبان 1393

حق حضانت مادر نسبت به فرزند

حق حضانت مادر نسبت به فرزند در قسمت هاي گذشته درباره حضانت مطالب به عرض خوانندگان محترم رسيد، ردر اين بخش مي خواهيم در خصوص چگونگي حضانت مادر مطالبي را به عرض خوانندگان محترم برسانيم. سرپرستي و نگهداري طفلي که پدر و مادر او از يکديگر جدا زندگي مي کنند تا سن هفت سالگي با […]