پنج شنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۳ | Thursday, 20 June , 2024
«تعيين هويت» با تست DNA در نيشابور امکان پذير شد 02 مهر 1394

«تعيين هويت» با تست DNA در نيشابور امکان پذير شد

تست تعيين هويت و نَسَب (Paternity) در آزمايشگاه ژنتيک پزشکي بيمارستان حکيم نيشابور امکان پذير شد. آزمايش تعيين هويت، که تاثير زيادي در مسايل حقوقي دارد، از جمله به منظور تأييد رابطه پدر و فرزندي (تعيين ابوت) انجام مي گيرد. آزمايش تعيين هويت با توجه به درخواست متقاضيان در مواردي که به هر دليل نياز […]