جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ | Friday, 21 June , 2024
تحمل کنيد، علويه در روزهاي آينده به شرايط عادي باز مي گردد 22 فروردین 1394

تحمل کنيد، علويه در روزهاي آينده به شرايط عادي باز مي گردد

پيام کذب در وايبر مشتريان علويه را نگران کرد؛ تحمل کنيد، علويه در روزهاي آينده به شرايط عادي باز مي گردد سرمايه و دارايي اعضاء هيئت امناء صندوق چندين برابر ميزان سپرده هاست الهام صادقي/ چندي است که خبر ورشکستگي صندوق ها و موسسات مالي مختلف در شهر مي پيچد و مردم را نگران و […]