جمعه, ۱۱ اسفند , ۱۴۰۲ | Friday, 1 March , 2024
یک هفتم 228 11 اردیبهشت 1394

یک هفتم 228

عده ای نهی از منکر را فقط به برخی از خیابان ها و علیه زنان اختصاص داده اند. ایرنا: دکتر روحانی با قرائت آیه شریفه “المومنین و المومنات بعضهم اولیاء بعض”، اظهارداشت: نکته مهمی در این آیه است که کمتر نسبت به آن فکر شده است، مرد و زن در کنار هم در مسایل اجتماعی […]