ورود شورا به شيوه قراردادهاي شهرداري و قبر فروشي در «بهشت فضل»
ورود شورا به شيوه قراردادهاي شهرداري و قبر فروشي در «بهشت فضل»

احسان سليماني / از ابهام زدايي در پرونده مجتمع اميران تا ايرادات سازمان بازرسي پيرامون شرکت صدرا  جلسه رسمي شوراي شهر نيشابور سه شنبه گذشته با موضوع بررسي مصوبات معوقه کميسيون ها و نطق پيش از دستور يک عضو شوراي شهر با ساعتي تأخير نسبت به قرار مصوب در جلسه پيشين برگزار شد. در اين […]

احسان سليماني /

از ابهام زدايي در پرونده مجتمع اميران تا ايرادات سازمان بازرسي پيرامون شرکت صدرا

 جلسه رسمي شوراي شهر نيشابور سه شنبه گذشته با موضوع بررسي مصوبات معوقه کميسيون ها و نطق پيش از دستور يک عضو شوراي شهر با ساعتي تأخير نسبت به قرار مصوب در جلسه پيشين برگزار شد.

در اين جلسه که بخشي از آن با حضور علوي نسب، رئيس شوراي شهرستان برگزار شد، مصوبات کميسيون امور فني و عمران شهري شوراي شهر نيشابور از جمله نحوه انعقاد قراردادهاي شهرداري با پيمانکاران مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و شهرداري در اين زمينه مکلف گرديد از هرگونه تعديل نرخ پيمان و پرداخت مابه التفاوت در قراردادهاي تنظيمي با پيمانکاران خودداري نمايد و در غير اين صورت واگذاري پيمان بايستي از طريق فراخوان عمومي صورت پذيرد.

تصويب اعمال تخفيف 80 درصدي براي زيرسازي و آسفالت آموزشگاه هاي خيرساز و بازنگري طرح پارک رياضيات و بررسي روند پروژه و زمان بندي آن از ديگر موارد مطرح شده بود.

در پي اعتراض شريعتمدار به برخي مصوبات کميسيون عمران، حسيني قاضي به او گفت: وقتي در جلسات کميسيون حضور پيدا نمي کنيد نسبت به برخي مسائل ابهام و اعتراض داريد.

شريعتمدار نيز در واکنش بيان داشت: من در اعتراض به غيرقانوني بودن کميسيون عمران در جلسات آن شرکت نمي کنم. آقاي اقبالي را کنار گذاشتيد و جنابعالي که تخصص تان مرتبط نيست رياست کميسيون را بدست گرفته ايد. قرار بود مجددا رأي گيري شود که نشد و اين کميسيون را قبول ندارم.

همچنين در ادامه مباحث، شريعتمدار به موضوع دخالت هاي اين نهاد در امور شهرداري انتقاد کرد و گفت: همين مانده که شورا در دفتر کار و خانه شهردار هم نماينده اي تعيين کند. اگر شورا به شهردار اعتماد کرده و به او رأي داده که ديگر اين کارها چه معني دارد.

درخواست نماينده اهالي خيابان جهاد حدفاصل ايستگاه اتوبوس تا ميدان سروستان درخصوص موضوع پيگيري اصلاح وضعيت مسير پس از تخريب و عقب نشيني برخي واحدها جهت تعريض مسير از ديگر مصوبات کميسيون بود که هوشمند با حساسيت درباره آن موضع گيري نمود.

حسيني قاضي در بخش ديگري از مصوبات کميسيون عمران اظهار داشت: درمورد پرونده بناي مازاد هتل اميران اصرار بود که دوباره پرونده به کميسيون ماده صد برود تا تصميم گيري جديد شود.

در ادامه حسيني قاضي رئيس کميسيون عمران به طرح مصوبه ديگري از اين کميسيون براي تصويب در صحن علني شورا پرداخت و گفت: دوست ما پرونده اي براي پيگيري دارد. صالح آبادي پرسيد: دوست شخصي يا شهروند و حسيني قاضي با تأمل پاسخ داد: شهروندي که در نزديکي انبار مخابرات در چهار راه بعثت مشکلي در ملکش دارد که بايد رسيدگي کنيم.

صادقي در اعتراض گفت: اصلا چنين مصوبه اي در کميسيون نبوده که شما مطرح کرديد. ما نمي توانيم توافق نامه اي که خودمان دوست داريم را بياوريم داخل صحن شورا و مصوبه بگيريم. اين پرونده 6 ماه قبل هم بين اعضا حاشيه زيادي داشت و رد شد. صدها مورد مشابه اين را رد کرديم چرا اصرار داريد اين مورد مصوب شود؟

حسيني قاضي: خوب اگر مشکل يک شهروند را بياوريم در شورا و کارش راه بيفتد مگر اشکالي دارد؟

پس از اتمام مصوبات انباشته کميسيون عمران که بخش عمده اي از جلسه را به خود اختصاص داد، نوبت به نطق ميان دستور صادق هوشمند رسيد که چه پيش از اظهارات وي و چه پس از آن اعتراض و تشويش را در شورا به همراه داشت و براي مدتي فضاي شورا با سر و صدا و فرياد همراه بود. شريعتمدار به نطق هاي متعدد هوشمند اعتراض کرد و گفت: ايشان گوش مفت گيرآورده با نطق هاي پيش از دستور.

همت آبادي نيز در خصوص حداکثر زمان نطق پيش از دستور و رعايت آن تذکر داد و گفت: در حالي که نامه ها و درخواست هاي مردم مانده بايد در مديريت زمان کار شورا دقت بيشتري صورت بگيرد.

هوشمند در ابتداي نطق خود مدعي دريافت حق مسئوليت توسط 65 نفر از مديران شهرداري شد و خواستار پيگيري در اين خصوص بود. وي همچنين به وضع نامناسب ميدان احشام، شرايط غيربهداشتي، زيرسازي و کف نامناسب و عملکرد پيمانکار آن اعتراض کرد و پس از آن به طرح مجدد شبهات خود در خصوص مجتمع اميران پرداخت.

هوشمند همچنين با انتقاد از اظهار نظر صائب نيا در فضاي مجازي و در حالي که صائب نيا باز هم در جلسه شورا غايب بود، گفت: يک عضو شورا از سر کم اطلاعاتي اظهار نظر کرده و من هم مجبورم واکنش نشان بدهم و اگر اين اظهار نظرها ادامه يابد، من هم سکوت نمي کنم. پرونده هتل اميران هم بنا شده به کميسيون ماده صد برود و آن ها با ضرايب و فرمول هايي که دارند از حداقل 95 تا حداکثر 550 ميليون تومان مي توانند جريمه اضافه بنا اخذ کنند.

در حالي که پيش از اين صحبت از ارقام عجيب 40 ميلياردي بود هوشمند مدعي شد: احتمال دارد ميزان تخلف در اين پروژه به يک ميليارد هم برسد.

يکي از حضار در واکنش گفت از يک تا 40 ميليارد اختلاف کمي نيست.

صادقي در واکنش به اين اظهارات و شبهات مطرح شده از سوي هوشمند پاسخ داد: در جلسه قبل بنا شد پرونده مجددا به کميسيون ماده صد برود و تا زمان اعلام رأي از شبهه افکني خودداري کنيم، اما شما برخلاف آن عمل کرديد و در اين شرايط ابهام آفريني درست نيست. جناب هوشمند! همه اعضا به اندازه شما از پرونده اطلاع دارند و همه دلسوز شهر هستند ولي کسي دنبال مطرح کردن خودش در جلسه نيست.

صادقي افزود: شما کلا 4 محور را در خصوص اين پرونده مطرح کرديد که شهردار هفته گذشته مستند و منطقي پاسخ داد. بحث قيمت منطقه اي که توضيح آن ارائه شد، در مورد مشکل ميراث فرهنگي هم تأييد لازم از سوي سازمان ميراث فرهنگي استان دريافت شده است. موضوع اضافه بنا هم که در اغلب ساختمان ها امري رايج هست و جريمه آن همانطور که اشاره شد محاسبه و اخذ مي گردد. همچنين موضوع تأخير در پروژه نيز براي پروژه اي به اين بزرگي طبيعي است. مگر خودمان در پروژه هاي شهرداري و ديگر پروژه هاي شهر تأخيرهاي بيش از اين نداريم؟

سکاکي براي آرام کردن فضا و مجادله اي که بين اعضا بود سعي در تغيير موضوع جلسه داشت و به هوشمند گفت: ما در اين خصوص مصوبه داشتيم که پرونده در کميسيون ماده صد بررسي شود. از طرفي خودتان مي گوييد دستگاه هاي نظارتي هم بررسي مي کنند پس ديگر چرا اين همه بحث مي کنيد؟

هوشمند در ادامه بررسي مصوبات کميسيون ها گفت: پيرامون ايرادات قانوني سازمان بازرسي درباره شرکت سرمايه گذاري صدرا، مقرر شد گزارش موارد مذکور به شورا ارسال شود.

در ادامه جلسه موضوع فروش قبور بهشت فضل عنوان شد و گفته شد هيئت امناي بهشت فضل اعلام کرده اند براي مخارج جاري و امور فرهنگي به درآمد فروش قبور نياز دارند. لذا مقرر شد ظرف يک ماه بررسي لازم براي درآمد جايگزين فروش قبور صورت گيرد و از سويي هيئت امنا بدون اخذ مجوز، اجازه دفن اموات در باغ بهشت فضل را صادر نکند.

بخش ديگري از جلسه به تصويب نرخ معدود پارکينگ هاي شهر اختصاص يافت که علي رغم اعتراض به گران بودن آن مورد تصويب واقع شد.

همچنين بنا شد پيرامون ايرادهايي که سازمان فرهنگي درخصوص قرارداد خانه هاي فرهنگ دارد، اين موارد بازنگري و اصلاح شده و مديران خانه هاي فرهنگ جهت بررسي مشکلات و بيان گزارش هاي مالي به شورا دعوت شوند.

در پايان موضوع ساخت سرديس خيام يا عطار جهت نصب در شهر کيوتو مرکز اکوادور که جلسه قبل مورد موافقت شورا قرار گرفته بود، مجددا طرح و اين بار با اعتراض برخي اعضا مواجه شد. شريعتمدار گفت: در شرايطي که حقوق پرسنل و پيمانکاران عقب افتاده اين کار چه ضرورتي دارد؟

حسيني قاضي پاسخ داد: اگر بخواهيم فکر حقوق کارمندان باشيم بايد کارهاي ديگر را رها کنيم که حقوق پرسنل مانده است. ما بايد مباحث فرهنگي را هم در نظر بگيريم.

درنهايت بنا شد استعلام لازم درباره هزينه هاي تمام شده ساخت، انتقال و نصب اين تنديس صورت گيرد و سپس تصميم نهايي براي عقد قرارداد اخذ گردد.