نشست آسيب شناسي شعر نيشابور
نشست آسيب شناسي شعر نيشابور

سيدباقر ميرعلمدار- جمعي از شاعران مطرح نيشابور در هجدهمين نمايشگاه ناشران کتاب ايران در غرفه کتاب انجمن کتاب سيمرغ با حضور علاقه مندان اقدام به برگزاري کارگاه آسيب شناسي در مسائل و مباحث شعر نيشابور کردند . در اين نسشت که به همت کارگاه شعر جوان برگزار گرديد ، رحمت الله برمکي ، ايمان کرخي […]

سيدباقر ميرعلمدار- جمعي از شاعران مطرح نيشابور در هجدهمين نمايشگاه ناشران کتاب ايران در غرفه کتاب انجمن کتاب سيمرغ با حضور علاقه مندان اقدام به برگزاري کارگاه آسيب شناسي در مسائل و مباحث شعر نيشابور کردند .

در اين نسشت که به همت کارگاه شعر جوان برگزار گرديد ، رحمت الله برمکي ، ايمان کرخي ، مسعود بلوچي و باران حجتي به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود پرداختند.

ايمان کرخي شاعرو مجسمه ساز نيشابوري اظهارکرد: تا کنون به اين فکر نکرده بودم شاعر هم بايد شعر بگويد هم به فکر نشر و چاپ اشعارش باشد.

رحمت ا..برمکي شاعر و فعال فرهنگي نيزگفت: در مقايسه با شهرهاي ديگر ايران فعاليت حوزه شعر، در محافل ادبي بسيار پوياست اما بحران نقد و نقد ادبي به تبع جريانهاي کلي شعر، شهر نيشابور را نيز فراگرفته است.

باران حجتي شاعر با پرداختن به فضاي سال هاي اخير حوزه ادبي نيشابور بيان کرد: خاک نيشابور شاعر پرور بوده و هست و از سال ها پيش تا کنون شاعران به ويژه زنان شاعر بسياري در دامانش متولد شده و پا گرفته اند.

مسعود اصغر نژاد بلوچي شاعر و روزنامه نگار نيزگفت: شاعر بايد همدم و هم درک مردم باشد، شعر جوان و شاعر جوان بايد خود را براي چنين جايگاهي آماده سازدو کم خواني مانند کم خوني آدم را کم رنگ مي کند.

در پايان اين نشست که با استقبال دوستداران و علاقه مندان فرهنگي مواجه گرديد شاعران حاضر در اين نشست به خواندن تعدادي از شعرهاي خود در حوزه کلاسيک و سپيد پرداختند.

در اين نشست مرتضي آخرتي شاعر نيز به خوانش تعدادي ازآثار خود پرداخت.