نيشابور بايد حضور پررنگ تري در صدا و سيما داشته باشد
نيشابور بايد حضور پررنگ تري در صدا و سيما داشته باشد

مديرکل صدا وسيماي استان خراسان رضوي: باقر ميرعلمدار- مديرکل صدا وسيماي استان خراسان رضوي در حاشيه بازديد از نمايشگاه کتاب در نيشابور گفت: ما در شهرستان نيشابور 90% مشکلات مردم در بحث گيرنده اي شبکه هاي صداوسيمارا حل کرده ايم و 10% مشکل در روستاهاي شهرستان داريم که با مذاکره با فرماندار در حال پيگيري […]

2مديرکل صدا وسيماي استان خراسان رضوي:

باقر ميرعلمدار- مديرکل صدا وسيماي استان خراسان رضوي در حاشيه بازديد از نمايشگاه کتاب در نيشابور گفت: ما در شهرستان نيشابور 90% مشکلات مردم در بحث گيرنده اي شبکه هاي صداوسيمارا حل کرده ايم و 10% مشکل در روستاهاي شهرستان داريم که با مذاکره با فرماندار در حال پيگيري و حل آن هستيم.

محسن نصرپور با اشاره به اهتمام صدا و سيماي خراسان رضوي به مقوله کتاب افزود: درقسمت  صدا7900 دقيقه و در سيما 8100 دقيقه درخراسان رضوي به موضوع کتاب پرداخته ايم.

وي خاطرنشان کرد: ظرف دو ماه آينده راديو زيارت باگستره کشوري در مشهد راه اندازي خواهد شد.

نصرپوريادآورشد: پتانسيل نيشابور در حوزه صداوسيما بسيار قوي تر از شهرهاي همجوار است و ما معتقديم نيشابور بايد حضور پررنگ تري در شبکه هاي استاني و کشوري داشته باشد.

وي درباره امکان برنامه سازي هنرمندان شهرستاني و پخش آن از راديو و تلويزيون استان، عنوان کرد: در زمينه انيميشن به خصوص موضوعات مذهبي چنان چه استانداردها رعايت شده باشد ما از آن استفاده و پخش خواهيم کرد.

مديرکل صدا وسينما استان خراسان رضوي تصريح کرد: هر برنامه اي که در چارچوب واستاندارد رسانه صدا و سيما باشد از شبکه استاني پخش خواهد شد وچنان چه هنرمندان نيشابوري نيز داراي اين برنامه ها باشند ما استقبال مي کنيم.