آلماني ها و اتريشي ها در نيشابور نيروگاه دوستدار محيط زيست مي سازند
آلماني ها و اتريشي ها در نيشابور نيروگاه دوستدار محيط زيست مي سازند

هيات فني و سرمايه گذار آلماني-اتريشي که به دعوت حميد گرمابي، نماينده شهرستان هاي نيشابور و فيروزه در مجلس، با هدف امکان سنجي سرمايه گذاري در زمينه انرژي هاي نوين به نيشابور سفر کرده بودند، پس از بازديد قابليت ها و شرايط بالقوه منطقه  تفاهم نامه همکاري براي احداث يک نيروگاه تازه در نيشابور امضا […]

1هيات فني و سرمايه گذار آلماني-اتريشي که به دعوت حميد گرمابي، نماينده شهرستان هاي نيشابور و فيروزه در مجلس، با هدف امکان سنجي سرمايه گذاري در زمينه انرژي هاي نوين به نيشابور سفر کرده بودند، پس از بازديد قابليت ها و شرايط بالقوه منطقه  تفاهم نامه همکاري براي احداث يک نيروگاه تازه در نيشابور امضا کردند.

اين تفاهم نامه همکاري ميان شرکت سولار و بنفيت به عنوان سرمايه گذار و مرکز جذب وخدمات سرمايه گذاري نيشابور به نمايندگي از فرمانداري شهرستان به امضا رسيد.

هدف از امضاي اين تفاهم نامه، ساخت يک نيروگاه 40 مگاواتي  در نيشابور، با استفاده از انرژي هاي پاک و غير فسيلي اعلام شده است و به گفته طرف اروپايي احداث اين نيروگاه از هنگام شروع فعاليت تا نصب و راه اندازي، 29 ماه زمان مي برد.

بنا به گزارش خبرنگار خيام نامه، محل دقيق اجراي  پروژه در کارشناسي هاي بعدي مشخص خواهد شد که احتمالا در شرق نيشابور خواهد بود. ابعاد زمين مورد نياز براي احداث اين نيروگاه 110 هكتار (کمي بيش از يک کيلومتر مربع) است.

به گفته يکي از حاضران در هيات اروپايي، توربين هاي جديد از فناوري بالاتري نسبت به انواع مشابه خود برخوردار بوده و قدرت آن ها بيش از دو برابر توربين هاي بادي موجود است.

استفاده از انرژي هاي نوين و جايگزيني سوخت هاي آلاينده فسيلي براي توليد انرژي الکتريکي، يکي از مهم ترين رويکردهاي جهاني براي حفظ محيط زيست است.

در مراسم امضاي تفاهم نامه در محل فرمانداري، گرمابي و چناراني نمايندگان نيشابور در مجلس، مديران محلي و تني چند از فعالان اقتصادي و زيست محيطي و کارشناسان شهرستان حضور داشتند.

مذاکره گرمابي، نماينده نيشابور با نمايندگان هيات اروپايي، که بخشي از آن از سوي دو طرف به انگليسي انجام مي شد و ترجمه بخش هايي از اظهارات هيات طرف مقابل توسط نماينده نيشابور از نکات جالب توجه نشست طرفين بود.