بهزيستي زبرخان راه اندازي مي شود
بهزيستي زبرخان راه اندازي مي شود

مرشدلو-  صدر رئيس بهزيستي شهرستان نيشابور گفت: در روزهاي پاياني ماه رمضان تعداد 600 نفر از مددجويان تحت پوشش بهزيستي بخش زبرخان توسط خيرين اطعام شدند. وي افزود: امسال با همکاري خوب تحصيل گران مياني و محلي توانسته ايم 350 ميليون ريال از کمکهاي نقدي خيرين را جذب و در بين مددجويان سطح شهرستان در […]

مرشدلو-  صدر رئيس بهزيستي شهرستان نيشابور گفت: در روزهاي پاياني ماه رمضان تعداد 600 نفر از مددجويان تحت پوشش بهزيستي بخش زبرخان توسط خيرين اطعام شدند.

وي افزود: امسال با همکاري خوب تحصيل گران مياني و محلي توانسته ايم 350 ميليون ريال از کمکهاي نقدي خيرين را جذب و در بين مددجويان سطح شهرستان در قالب سبد کالا توزيع نمائيم.

وي در خصوص خيرين گفت: در شهرستان نيشابور تعداد زيادي خير وجود دارد که تعدادي از آنها را ما توانسته ايم شناسائي نمائيم ولي تعداد زيادي از آنها هنوز شناسائي  نشده اند که ما همواره نيازمند مساعدت آنها بوده و دست ياري آن ها را به گرمي مي فشاريم.

در ادامه اين مراسم بخشدار زبرخان از استقرار اداره بهزيستي در اين بخش خبر داد و گفت: با توجه به جمعيت بالاي اين بخش و بعد مسافت و سهولت ارائه خدمات به مددجويان با همکار اداره بهزيستي شهرستان نيشابور به زودي اداره بهزيستي در اين بخش افتتاح خواهد شد.

علي شريفان  همچنين از مسئولان شهري و روستايي اين بخش خواست تا در خصوص آماده سازي و بهسازي معابر و ورودي هاي اماکن عمومي و اداره ها براي تردد راحت تر معلولان تلاش نمايند.

همچنين در اين مراسم افطاري شاهرخي همشهري نيک انديش به قيد قرعه هزينه سفر به عتبات و عاليات 5 نفر از معلولان را متقبل گرديد.

در سطح شهرستان نيشابور 15 هزار معلول و زن سرپرست تحت پوشش بهزيستي مي باشند.