بزرگداشت بنيانگذار نخستين دبستان روستايي ايران
بزرگداشت بنيانگذار نخستين دبستان روستايي ايران

نعمت ا… صادقي- هفته گذشته سرولايت ميزبان نکوداشت «آقاي مدير» بود. مردي که پايه نخستين مدرسه روستايي کشور را در خاک نيشابور بنياد نهاد و با پايه نهادن 35 مدرسه ديگر، پايه گذار آموزش و پرورش نوين سرولايت شد تا حق بزرگي را بر گردن نسل تحصيل کردگان اين سامان داشته باشد. تحصيل کرده هايي […]

16نعمت ا… صادقي- هفته گذشته سرولايت ميزبان نکوداشت «آقاي مدير» بود. مردي که پايه نخستين مدرسه روستايي کشور را در خاک نيشابور بنياد نهاد و با پايه نهادن 35 مدرسه ديگر، پايه گذار آموزش و پرورش نوين سرولايت شد تا حق بزرگي را بر گردن نسل تحصيل کردگان اين سامان داشته باشد. تحصيل کرده هايي که يکي از آن ها فرزند نام آور خودش بود که آوازه تبحرش در دانش پزشکي به مرزهاي ايران محدود نماند و تا «قلب» اروپا پيش رفت.

چهارشنبه 15 ارديبهشت ، شهر چکنه، ميزبان مهماناني از شهرهاي مختلف بود تا ياد وخاطره حسن صادقي بنيانگذار آموزش و پرورش نوين سرولايت  و اولين دبستان دولتي روستاي کشور را گرامي بدارند.

در مراسمي که به منظور گرامي داشت ياد پدر پروفسور حسين صادقي، که نخستين مدرسه را نه تنها در ديار خود، بلکه بنا به اسناد ارايه شده نخستين مدرسه روستايي ايران را بنا نهاده است، علاوه بر فرزند آن مرحوم که به نوعي ميزبان اين همايش به شمارمي آمد، مهماناني از نيشابور، مشهد شهرهاي هم جوار ، تهران و تعدادي از مسئولين و پزشکان  شرکت داشتند .

دراين يادواره فرماندار نيشابور ضمن تجليل از شخصيت علمي توام با خضوع وخشوع پروفسور صادقي و پدر بزرگوار وي، بيان داشت: حاج حسن صادقي پايه‌گذار فرهنگ و اعتلاي علمي در کشور بوده است و اگر نيشابور داراي يک تمدن بسيار بزرگ است به وسيله همت بزرگان اين شهر در طول تاريخ و امثال حاج حسن صادقي ها بوده است.

غلامحسين مظفري با بيان اين که ميزباني نيشابور از دانشمندان بزرگ جهان نشان ‌دهنده اهميت بسيار زياد اين شهر در ايران و جهان است، گفت: هنوز نيازهاي بسيار زيادي در روستاهاي استان ديده مي‌شود که بايد با همت خيريني همچون حاج حسين صادقي ادامه پيدا کند.

مظفري در ادامه عنوان کرد:ما اين افتخار را داريم که اولين مدرسه «دولتي» روستايي کشور را در سال 1307درچکنه داشته ايم و اولين مدرسه «غيردولتي» روستايي را در سال 1309 در ديزباد نيشابور ساخته شده است.

دبير شوراي فرهنگ عمومي کشور نيز که در اين مراسم حضور يافته بود با بيان اين نکته که خاک نيشابور به نوعي است که انسان هاي فرهيخته، با اخلاق و داراي علم وهنر در آن رشد کرده اند، به نقش سرمايه گذاري در آموزش وپرورش وثمرات آن اشاره نمود و يادي کرد از فرهيختگان اين شهر به ويژه شادروان رضا صادقي دارنده مدال طلاي رياضي جهان

سيد حسين شاهمرادي اضافه کرد: چکنه باعث افتخار ايران است که نخبگان نام آوري را پرورش داده است .

پرورفسور حسين صادقي فرزند مرحوم حسن صادقي دراين همايش با بيان خاطراتي ازمشقات  يک فرهنگي فداکار، بيان داشت : مرحوم پدرم از ناآگاهي و بي سوادي جامعه و از اينكه كودكاني كه آينده كشور بودند در كوچه ها و محلات رها مي شدند در رنج بود.

وي درآن زمان در اداره دارايي شاغل بود اما به جهت اهميتي كه براي آموزش فرزندان اين مرزو بوم قائل بود در سال 1306 درخواست تاسيس دبستان را به اداره فرهنگ سرولايت داد و در سال 1307 اين مجوز صادر و به وي اعلام شد ميز و نيكمت مدرسه را تحويل بگيرد.

پدرم با مراجعه به اداره فرهنگ سرولايت نيمكت هاي مدرسه را تحويل مي گيرد اما اعلام مي شود كه مدرسه معلم ندارند و بايد خود وي مسئوليت آن را بپذيرد.  رئيس اداره فرهنگ بخش سرولايت، او را قانع مي كند با توجه به ثواب و اهميت اين موضوع خود مرحوم پدر مسئوليت را بپذيرد و از آن پس وي نه كارمند دارايي بلكه مدير و معلم مدرسه بصيري مي شود.

وي اضافه کرد: نامگذاري مدرسه با عنوان «بصيري» از آن جهت بود كه وي آن را پايه اي براي آگاهي، بصيرت و روشنايي بخشي به فكر و ذهن جامعه مي دانست تا از بيراهه تاريكي افكار و ناآگاهي رهايي يابند. اما هيچ يك از اين بهانه ها او را مايوس نكرد و از آن زمان به مدت 30 سال تا سال 1337 در ابتدا هم مدير و معلم و بعدها به عنوان مدير مدرسه و سپس مدير اداره فرهنگ بخش سرولايت به جامعه خدمت كرد.

در پايان اين همايش از سند نخستين دبستان دولتي کشور در  شهرچکنه وتمبر ياد بود  رونمايي مي شود.

گفتني است که  مرحوم حاج حسن صادقي « معروف به مدير» سال 1286 ه.ش در چکنه  مرکز بخش سرولايت از توابع نيشابور چشم به جهان گشود و داراي سه دختر وشش پسر تحصيل کرده مي باشد که پرفسور حسين صادقي متخصص مشهور قلب جهان يکي از فرزندان وي مي باشد  و در طول زندگي خود خدمات ارزنده اي را ارايه نمود. وي بنيانگذار آموزش وپروش نوين سرولايت بود ونخستين نخستين دبستان دولتي روستايي کشور را با نام  دبستان بصيري در سال 1307 در سرولايت بنياد نهاد که خود سي سال خدمت ش را به عنوان معلم ومدير در آنجا خدمت کرد  وپس ازآن 35 مدرسه توسط ايشان از جمله نخستين دبيرستان هاي پسرانه ودخترانه در سرولايت احداث گرديد.