هشدار تازه دامپزشکی نیشابور درباره احتمال شیوع موج جدید تب برفکی
هشدار تازه دامپزشکی نیشابور درباره احتمال شیوع موج جدید تب برفکی

هشدار تازه دامپزشکی نیشابور درباره احتمال شیوع موج جدید تب برفکی دکتر علی سلیمانی رییس دامپزشکی نیشابور در گفتگ با خیام نامه درباره احتمال شیوع دور جدید تب برفکی در شهرستان هشدار داد. وی افزود: با توجه به مشاهده سویه جدیدی از بیماری تب برفکی در شهرستان جغتای (سبزوار) که بسیار مسری و واگیر می […]

هشدار تازه دامپزشکی نیشابور درباره احتمال شیوع موج جدید تب برفکی

دکتر علی سلیمانی رییس دامپزشکی نیشابور در گفتگ با خیام نامه درباره احتمال شیوع دور جدید تب برفکی در شهرستان هشدار داد.

وی افزود: با توجه به مشاهده سویه جدیدی از بیماری تب برفکی در شهرستان جغتای (سبزوار) که بسیار مسری و واگیر می باشد وموجب تلفات در دامهای سبک (گوسفند وبز) و دامهای سنگین (گاو وگوساله) می شود و با توجه به اینکه واکسیناسیون به تنهایی نمی تواند پیشگیری از بیماری را تضمین کند، ضروری است دامداران موارد ذیل را رعایت نمایند:

  1. به هیچ وجه از شهرستان جغتای نهاده های دامی ودام خریداری نکنند.
  2. از رفتن به میدان دام تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.
  3. از ورود افراد متفرقه بخصوص دلال ها به دامداری جلوگیری کنند.
  4. تا اطلاع ثانوی از خرید و فروش دام خود داری شود.
  5. محوطه دامداری را با سود 2% یا آهک زنده ضد عفونی کنند.
  6. موارد مشکوک به بیماری را سریعا به شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.