سکوت معنا دار شهردار در قبال تصاحب و آسيب
سکوت معنا دار شهردار در قبال تصاحب و آسيب

سکوت معنا دار شهردار در قبال تصاحب و آسيب به اتاق هاي شهرداري توسط يکي از معاونان در انتهاي وقت اداري پنجشنبه 16 مرداد و نيز جمعه 17 مرداد ماه، اتاق هاي طبقه اول ساختمان مرکزي شهرداري نيشابور با اعمال فشار و زور توسط يکي از معاونت هاي شهرداري – که نسبت فاميلي با يک […]

سکوت معنا دار شهردار در قبال تصاحب و آسيب

به اتاق هاي شهرداري توسط يکي از معاونان

در انتهاي وقت اداري پنجشنبه 16 مرداد و نيز جمعه 17 مرداد ماه، اتاق هاي طبقه اول ساختمان مرکزي شهرداري نيشابور با اعمال فشار و زور توسط يکي از معاونت هاي شهرداري – که نسبت فاميلي با يک عضو جنجالي شوراي شهر دارد – تصاحب گرديد و آسيب ها و خساراتي به بخش هايي از اين اتاق ها از جمله شکسته شدن قفل، تخريب ام دي اف و … وارد آمد.

گفتني است: اين اتفاق در پي آن به وقوع پيوست که بخش اداري شهرداري منطقه 2 به مکان جديد خود در خيابان شهيد جعفري در حال انتقال بود و با تخليه اتاق هاي اين طبقه و با برنامه ريزي صورت گرفته توسط معاونت برنامه ريزي شهرداري بنا شد به هر يک از معاونت ها دو اتاق در طبقه اول اختصاص يابد اما در غياب شهردار و در انتهاي وقت اداري هفته، اتاق هاي اين طبقه به جز يک اتاق، براي يکي از معاونت هاي شهرداري تصاحب مي شود و از آن جا که درب اتاق ها براي اسباب کشي شهرداري منطقه 2 باز بوده، معاونت مذکور وسايل خود را در اتاق ها قرار داده و نسبت به تعويض قفل ها اقدام مي شود. همچنين قفل اتاق شهردار منطقه 2 که به عنوان اتاق جناب آقاي معاون و مسئول دفترش تعيين شده بود و در آن باز نبود، شکسته شده و به بخشي از در نيز خسارتي وارد مي آيد و سپس تعمير مي شود. همچنين تلاش مي شود درب خراب شده با يکي ديگر از دربها جابجا شود که متفاوت بودن سايز درب اجازه اين کار را نمي دهد.

در اين ميان يکي از پرسنل که قصد ممانعت از اين کار را دارد، توسط معاون مربوطه به گوشه اي هل داده شده و کمدي ام دي اف که حائل بين دو اتاق بود نيز تخريب مي شود.

اين عمل با واکنش منفي و ناراحتي بسياري از پرسنل شهرداري مواجه شده و پيوسته اين سؤال مطرح است که آيا عدم برخورد لازم با اين معاون، نسبت فاميلي وي با يک عضو شورا بوده يا ترس شهردار از استيضاح؟ چرا که اگر هر يکي از کارمندان عادي اين کار را مرتکب مي شد، بي درنگ مورد توبيخ قرار مي گرفت.

در حاشيه جلسه شوراي شهر نيشابور از 4 عضو شوراي شهر در اين خصوص سؤال شد اما همه آن ها اظهار بي اطلاعي کردند و تنها صائب نيا، عضور روحاني شوراي شهر که در حاشيه جلسه شورا انجام اين اتفاقات را از معاون مذکور بعيد مي دانست، پس از پايان جلسه در تماسي تلفني با خبرنگار ما موضوع را تأييد کرد و گفت: از شهردار سؤال کردم و موضوع تأييد شد اما بايد بررسي لازم صورت گيرد. اگر اقدام صورت گرفته در راستاي اختيارات معاون بوده که هيچ و در غير اين صورت بايد بدون توجه به نسبت فاميلي وي با همکار ما در شورا، با وي برخورد شود.

زرندي شهردار نيشابور نيز که در حاشيه جلسه شوراي شهر با خبرنگار خيام نامه گفتگو مي کرد، ضمن تأييد موضوع و در پاسخ به اين سؤال که آيا عدم برخورد با معاون مربوطه، رابطه فاميلي وي با عضو شورا و ضعف و ترس شهردار از برخورد با اين مسئله مي باشد؛ گفت: من دستور بررسي داده ام و پس از پايان بررسي ها اگر مقصر بودن معاون بنده مشخص شود، بدون تعارف برخورد مي شود.