اتفاقي که در سال دو ساعت تکرار مي شود
اتفاقي که در سال دو ساعت تکرار مي شود

اتفاقي که در سال دو ساعت تکرار مي شود: مسئولان پاي صحبت خبرنگاران نشستند الهام صادقي/ درهمايشي به همت اداره فرهنگ و ارشاد و سازمان فرهنگي شهرداري به مناسبت 17 مرداد، روز خبرنگار از خبرنگاران شهرستان با حضور شهردار، رييس شوراي شهر، فرماندار، يکي از نمايندگان نيشابور در مجلس و برخي ديگر از مسئولان تجليل […]

اتفاقي که در سال دو ساعت تکرار مي شود:

مسئولان پاي صحبت خبرنگاران نشستند

الهام صادقي/ درهمايشي به همت اداره فرهنگ و ارشاد و سازمان فرهنگي شهرداري به مناسبت 17 مرداد، روز خبرنگار از خبرنگاران شهرستان با حضور شهردار، رييس شوراي شهر، فرماندار، يکي از نمايندگان نيشابور در مجلس و برخي ديگر از مسئولان تجليل شد.

در اين مراسم خبرنگاران و مسئولان حاضر به بيان دغدغه هاي مرتبط با عرصه اطلاع رساني در شهرستان پرداختند.

* سبحاني نيا: نقدها همراه با ارايه راهکار باشد

سبحاني نيا نماينده ي نيشابور و فيروزه در اين همايش که صبح روز پنج شنبه 16 مرداد درمحل سالن اديب اداره ي ارشاد برگزار شد، با بيان اين که ديکته نانوشته غلط ندارد افزود: طبيعتا در کار ما مسئولان کاستي هايي وجود دارد و نقد منصفانه همراه با ارايه راهکار مي تواند در پيشبرد امور و رفع نقايص موثر باشد.

وي افزود: نقد مثبت و سازنده همراه با را ه حل توسعه ي نيشابور را به دنبال دارد و ما از اين نقدها استقبال مي کنيم.

* بدهي دولت به تامين اجتماعي مانع بيمه خبرنگاران

در پي درخواست خبرنگاران از مسئولين در خصوص پيگيري بيمه، در بخشي از اين همايش نماينده ي بيمه به دعوت فرماندار حضور پيدا کرد و توضيحاتي را در اين باره داد. وي با بيان اين که به علت پرداخت نشدن بدهي صندوق حمايت از هنرمندان و نويسندگان به سازمان تامين اجتماعي دو سال است که به ما ابلاغ شده از پذيرفتن بيمه شده جديد در اين حوزه خودداري کنيم، تنها برقراري مجدد بيمه براي کساني را که قبلا بيمه بوده ولي به هر دليل ارتباط بيمه اي شان قطع شده است، بلامانع دانست.

* فرماندار: خبرنگار نامحرم نيست؛ گاهي «دوستان» صلاح نمي دانند باشد

فرماندار نيشابور بحث توسعه ي شهرستان را از مهمترين مسائل دانست و از خبرنگاران خواست در اين حوزه بيشتر فعاليت کنند. وي افزود: من شخصا به اصل خدمت گذاري اهميت مي دهم و از حواشي فرار مي کنم.

جلايري اظهار داشت: زماني که دوستان صلاح مي دانند خبرنگاران حضور نداشته باشند به معناي نامحرم بودن خبرنگاران نيست بلکه براي بررسي و پختگي بيشتر خبر است. همان طور که ما در شهرستان موانعي را براي خبرنگاران قرار نداده ايم ولي مصلحت هايي است که در شهرستان بايد لحاظ شود.

* رييس شوراي شهر: نگاه مان به مطبوعات برابر است

رييس شوراي شهر هم با اشاره به اين که نگاه شورا به همه ي نشريات محلي يکسان است و جهت حمايت از نشريات شهر به همه ي آنها رپرتاژ و آگهي مي دهيم، ادامه داد: نشريات بايد از ايجاد سياه نمايي بپرهيزند و کاري کنند تا جو صميميت و رفاقت در شهرمان تقويت شود.

صادقي خبرنگاران را پرچم دار مقدس اطلاع رساني دانست و بعد از قدرداني از خبرنگاران از آنان خواست که در جلسات علني شورا و کميسيون هاي مختلف شرکت کنند.

وي با اشاره به اينکه شهرمان در حوزه ي مسائل شهري از شهرهاي مجاور عقب تر است افزود: در سطح شهر، شورا و… مشکلات زيادي داريم که خبرنگاران بايد مسائل را پيگيري و اطلاع رساني کنند.

در اين مراسم تعدادي از اصحاب رسانه به بيان دغدغه هاي اصحاب خبر در شهرستان پرداختند.

خواجويي، سردبير نشريه فر سيمرغ با بيان اين نکته که وجود دغدغه هاي مختلف براي اصحاب رسانه آنها را از پرداختن به مسائل کليدي شهرستان باز مي دارد، از مسئولين شهرستان خواستار پيگيري سيستم هاي حمايتي براي رفع دغدغه هاي خبرنگاران شد.

اسحاقي، سردبير خيام نامه نيز با يادآوري اصل 24 قانون اساسي در خصوص آزادي بيان و مطبوعات، اين موضوع را نه تنها حق مطبوعات، بلکه جزو حقوق مردم دانست تا در حوزه هاي سياسي ،فرهنگي و اجتماعي از مسائل شهر و کشورشان مطلع باشند.

وي افزود: وجود اصل آزادي مطبوعات در «فصلي که موضوع آن حقوق ملت است»، نشانه اي از تاکيد قانونگذار اساسي بر بهره مندي مردم از حق اطلاع رساني صحيح، به موقع و شفاف است و مي توان از آن به عنوان «حق الناس» تعبير کرد.

خانلقي از خبرگزاري فارس، صادق هوشمند از نشريه نسيم نيشابور، زينب شادي خبرنگار نشريه شادياخ، اسحاقي به نمايندگي از هفته نامه مهرنيشابور، حامد صادقي به نمايندگي از دفتر رسانه اي، از جمله خبرنگاراني بودند که به بيان دغدغه هاي اصحاب رسانه شهرستان در کسب و انتشار اخبار پرداختند.

گفتني است در حاشيه اين مراسم نمايشگاهي از فعاليت نشريه صبح نيشابور، نخستين نشريه محلي استان خراسان که در حال حاضر فعاليت آن متوقف شده، تحت عنوان «مرور دودهه فعاليت نشريه صبح نيشابور» در محل نگارخانه كمال الملك اداره فرهنگ وارشاد اسلامي نيشابور گشايش يافت. روز شنبه 18 مرداد نيز مراسم نكوداشت زنده ياد سعيد كاوياني سردبير نشريه صبح نيشابور به همراه تجليل از پيشكسوتان رسانه در محوطه فرهنگسراي سيمرغ برگزار شد.