بودجه دانشگاه نيشابور «قطره چکاني» است
بودجه دانشگاه نيشابور «قطره چکاني» است

بودجه دانشگاه نيشابور «قطره چکاني» است آزاده مهديار/ رييس دانشگاه نيشابور با بيان اينکه سال 91 هيچ بودجه اي به دانشگاه نيشابور اختصاص پيدا نکرد و از آن سال به بعد بودجه به صورت قطره چکاني داده شد، از تمام تلاش خود براي توسعه داتشگاه نيشابور اطلاع داد. محمود سخايي در نشست خبري با خبرنگاران […]

بودجه دانشگاه نيشابور «قطره چکاني» است

آزاده مهديار/ رييس دانشگاه نيشابور با بيان اينکه سال 91 هيچ بودجه اي به دانشگاه نيشابور اختصاص پيدا نکرد و از آن سال به بعد بودجه به صورت قطره چکاني داده شد، از تمام تلاش خود براي توسعه داتشگاه نيشابور اطلاع داد.

محمود سخايي در نشست خبري با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار که به دعوت دانشگاه نيشابور برگزار شد با تبريک 17 مرداد، اظهار داشت: در جهان سوم خبرنگاران بيشتر با مشکل مواجه هستند و بيان حقايق گاه يا مقاومت روبرو مي شود. ما دانشگاهيان به شما خبرنگاران نزديک تريم تا به سياستمداران و از خبرنگاران خواست در انتشار مطالب ملاحظه کنند اما نه به گونه اي که به خود سانسوري منجر شود.

وي رشد تعداد اعضاي هيئت علمي را از 16 به 49 نفر اعلام کرد که 33 نفر از آن ها شاگرد ممتاز دانشگاه هاي مطرح کشور هستند. وي همچنين آمار مقالات ISIطي سه سال گذشته را به ترتيب 15، 22 و امسال 26 مقاله اعلام کرد.

دکتر سخايي در رابطه با ارتقاء مکان فيزيکي و جايگاه دانشگاه اظهار داشت: متاسفانه نيشابوري ها کمال گرا هستند و اعلاي هر چيزي را همان روز اول مي خواهند.

وي با پذيرفتن نواقصي که برگزاري کنکور در دانشگاه داشت، اعلام کرد: کنکور سال آينده نيز در همين جا برگزار خواهد شد ولي سعي مي کنيم مشکلات را برطرف کنيم و به سرعت اينجا را درختکاري و سبز خواهيم کرد.

اين مقام مسئول افزود: ساختمان آموزشي دانشگاه نيز به رغم آن که بودجه مصوب نداشته با کمک خيرين و وزارت مهر ماه به بهره برداري مي رسد که با دانش جويان جديدالورود پيش بيني مي شود حدود 1700 نفر دانشجو داشته باشيم. البته در تلاشيم مشکل خوابگاه را نيز حل کنيم.

وي از نصب گنبد رصد خانه دانشکده علوم دانشگاه نيشابور، گرفتن مجوز پژوهشکده نجوم و باستان شناسي نيشابور و همچنين خريداري 80 کامپيوتر براي راه اندازي سايت دانشگاه و ساماندهي سرويس تردد دانشجويان خبر داد.

دکتر محمود سخايي بيان داشت: نيشابور در کل جهان شناخته شده است و بيش از هزار سال پيش دانشگاه داشته است. نام نيشابور خود يک برند معتبر است و شناساندن و ارتقاء دانشگاه نيشابور، يعني احيا کردن عظمت سابق.

وي در رابطه با تاريخچه دانشگاه نيشابور اظهار داشت: واحد نيشابور در سال 73 زير نظر دانشگاه فردوسي مشهد در دو رشته راه اندازي گرديد و در سال 78 دانشکده هنر واحد نيشابور فعاليت خود را با پذيرش دانشجو آغاز کرد. در سال 88 شوراي گسترش آموزش عالي با انفکاک قطعي مجتمع آموزش عالي نيشابور از دانشگاه فردوسي موافقت نمود و پس از آن ايجاد يک دانشگاه دولتي که آرزوي ديرينه مردم نيشابور بوده تحقق يافت و هم اکنون با افتتاح دانشگاه در پرديس 2000 هکتاري، اين دانشگاه در 12 رشته مقطع کارشناسي و 8 رشته کارشناسي ارشد مشغول فعاليت است.

سخايي تعداد دانشکده هاي مصوب در دانشگاه نيشابور را 5 دانشکده و دانشکده هاي فعال را 4 دانشکده اعلام کرد. دانشگاه نيشابور در حال حاضر دانشکده علوم پايه با رشته هاي فيزيک، رياضي و آمار؛ دانشکده ادبيات و علوم انساني با رشته هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات انگليسي و باستان شناسي؛ و دانشکده هنر با رشته هاي نقاشي، گرافيک و هنرهاي تجسمي در مقطع کارشناسي فعاليت مي کند و بنا به گفته رييس دانشگاه رشته مهندسي برق نيز از امسال به رشته هاي آن افزوده مي شود.

گفتني است: رشته هاي رياضي کاربردي، رياضي محض، فيزيک هسته اي، فيزيک حالت جامد، فيزيک ذرات بنيادي، زبان و ادبيات فارسي، باستان شناسي و پژوهش هنر رشته هاي مقطع کارشناسي ارشد اين دانشگاه است و قرار است رشته هاي مهندسي نساجي، مهندسي کامپيوتر و مهندسي کشاورزي در مقطع کارشناسي و نيز کارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي، شيمي و نيز دکتري فيزيک و شيمي به مجموعه رشته هاي دانشگاه افزوده شود.

حاشيه قابل توجه اين نشست، جلوگيري از حضور يکي از خبرنگاران به دلايل نامعلوم در جلسه بود که دکتر سخايي به جمله «در اين رابطه نظري ندارم.» در پاسخ به دليل آن بسنده کرد.

همچنين رئيس دانشگاه به رغم اظهارات خود در ابتداي جلسه در خصوص اهميت نقد و عملکرد آزادانه مطبوعات، از انتقادهاي نشريات محلي در خصوص مشکلات برگزاري کنکور در مکان اين دانشگاه انتقاد کرد و با نيت خواني، آن را دليل دشمني يا کينه ورزي دانست. گرچه بعد از اعتراض خبرگاران حرف خود را تلطيف نمود.