وقتي سالن قبل از افتتاح مخروبه مي شود!
وقتي سالن قبل از افتتاح مخروبه مي شود!

سالن بدون منظور شهر 7 هزار نفري بار وقتي سالن قبل از افتتاح مخروبه مي شود! جمعه شب سالن کوچک و بدون منظور شهر بار شاهد برگزاري فينال مسابقه واليبال جام رمضان بين 2 تيم شهداي شهر بار و روستاي اريه بود.اين مسابقه در حالي برگزار گرديد که اين سالن کوچک ميزبان بيش از 700نفر […]

سالن بدون منظور شهر 7 هزار نفري بار

وقتي سالن قبل از افتتاح مخروبه مي شود!

جمعه شب سالن کوچک و بدون منظور شهر بار شاهد برگزاري فينال مسابقه واليبال جام رمضان بين 2 تيم شهداي شهر بار و روستاي اريه بود.اين مسابقه در حالي برگزار گرديد که اين سالن کوچک ميزبان بيش از 700نفر جمعيت مشتاق و علاقه مندي بود که به علت نبود فضا ، روي خطوط ميدان ايستاده يا نشسته بودندتا آنجا که کار تيم داوري با مشکل مواجه شده بود و داوران چند بار قصد خاتمه بازي را داشتند. سالن ورزشي شهر بار در سال 86   دو بار توسط مسئولين سياسي و اداري وقت شهرستان افتتاح گرديد و هنوز اولين بازي برگزار نشده بود که شاهد شکسته شدن ديوار اين سالن بوديم و امروز هم بايد منتظر وقوع هر گونه حادثه ناگواري باشيم. اين در حالي است که شهردار و شوراي شهر بار چندين بار طي مکاتباتي به سازمان ورزش و جوانان و فرمانداري تقاضاي رسيدگي و اعلام تعطيلي اين سالن را داشتنه اند اما متاسفانه نه خاطيان احتمالي مشخص شده اند و نه وضعيت سالن مشخص شده است .

از نگاهي ديگر در روزهاي گذشته   جواني طي يک نزاع خانوادگي بر سرخشکسالي جان خود را از دست داد.شايد من متخصص اين کار نباشم ولي يقين دارم که اگر برنامه روشني براي هدايت اين جوانان پرانرژي داشته باشيم هرگزشاهد اتفاقات چنيني نخواهيم بود. آقاي   قند هاري در شماره قبل خيام نامه اشاره اي زيبا داشتند به شرايط آب و هوايي و تاثيرات ان بروي خلق و خو و انرژي و توان جوانان اين شهر اما آنچه مشاهده ميگردد فراموشي اداره متولي از اين جوانان است و بس .

کجايند کساني که هميشه از درخشش اين مردم در صحنه هاي انقلابي چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و تقديم 62 شهيد و ميزباني ولايت سخن مي گفتند و مي گويند ،تا شايد خورشيدي شوند در دل مردم رنج کشيده و قانع اين ديار.در طول سال گذشته بار ها جهت مساعدت هاي ورزشي و اعلام گزارشات ورزشي به اداره ورزش و جوانان شهرستان مراجعه نمودم ولي هر بار مدير اداره از عدم پرداخت قبوض اب و برق و گاز اداره سخن گفت که به قول بزرگان آنچه برايمان ماند اشک هاي خشک روي صورتمان بود. اينجانب خاضعانه از مسئولين سياسي و اداري شهرستان تقاضاي بررسي و رسيدگي به اين معضل بزرگ را دارم.

مجتبي باري، رييس شوراي بار