خيابان ها در روز اربعين چگونه پاکسازي شد
خيابان ها در روز اربعين چگونه پاکسازي شد

  آزاده مهديار/ اربعين حسيني، هنگامه اي که بار ديگر عزاداران عاشورا را به خيابان ها مي کشاند و کاروان هاي عزاداري به پاس داشت فرياد آزادگي، يکي پس از ديگري مقابل ديدگان مردم صف آرايي مي کنند. مردم نيشابور در کنار مراسم اربعين امسال، شاهد گروه هايي با بازوبندهاي مخصوص حمايت از محيط زيست […]

 

21آزاده مهديار/ اربعين حسيني، هنگامه اي که بار ديگر عزاداران عاشورا را به خيابان ها مي کشاند و کاروان هاي عزاداري به پاس داشت فرياد آزادگي، يکي پس از ديگري مقابل ديدگان مردم صف آرايي مي کنند.

مردم نيشابور در کنار مراسم اربعين امسال، شاهد گروه هايي با بازوبندهاي مخصوص حمايت از محيط زيست بودند که به صورت خود جوش با جمع آوري زباله هاي قابل تفکيک و ليوان ها و ظروف يک بار مصرف که اتفاقا در روزهاي عزاداري کاربردي بسيار زياد دارد، تلاش مي کردند در عين فرهنگ سازي، با پاک سازي خيابان از اين ظروف و ياد آوري لزوم رعايت اصل پاکيزگي در دين، حرمت عزاداري نيز حفظ شود.

با يکي از اين جوانان همراه شده و گفت و گويي انجام مي دهم. مي گويد: ما هر سال در روزهاي عزاداري متاسفانه شاهد خيابان هايي مملو از ظروف يک بار مصرف نذري بوديم که در گوشه و کنار رها شده است. به همين دليل با راه اندازي اين طرح، به مردم ياد آوري مي کنيم که در کنار سنت عزاداري، از پاک سازي محيط اطراف خود نيز غافل نشوند.

ديگري در حالي که «خداقوت» يکي از همشهريان را به گرمي پاسخ مي دهد، مي گويد: اين ريختن ظروف نذري داخل پياده رو و خيابان براي برخي از مردم عادت شده است و فراموش کرده اند که علاوه بر نازيبا شدن فضاي شهر، چه بار سنگيني بر دوش کارگران زحمت کش شهرداري مي گذارند، ما قصد داريم به جاي آن، تلاش براي پاک سازي را براي مردم تبديل به عادت کنيم.

در اين فاصله نگاه هاي متفاوت مردم جالب توجه است. برخي با تعجب نگاه مي کنند اما بسياري ديگر خيلي زود متوجه اين کار خداپسندانه مي شوند و با گفتن «خسته نباشيد» و «قبول باشد» اعضاي کمپين را حمايت مي کنند.

نظر خانمي جوان که با کودک خود براي مراسم آمده بود را در مورد طرح پاک سازي جويا مي شوم، مي گويد: بسيار کار درستي است، من هميشه پايان مراسم عزاداري، با ديدن خيابان هاي کثيف ناراحت مي شدم و به اين فکر مي کردم که چگونه مي توان مردم را در اين زمينه آگاه کرد، حالا اقدام اين جوانان، کمک بسيار بزرگي در اين آگاهي رساني است.

مردي ميان سال نيز که در حال زنجير زني است، اين فعاليت را ستايش مي کند و مي گويد: اجرشان با اباعبدا…(ع)

پسر بچه اي نيز که با خانواده خود همراه شده است پس از اينکه چند دقيقه اي به کار اين گروه نگاه مي کند با آنها همراه شده و ليوان هاي خانواده خود را درون پلاستيک هاي مخصوص گروه مي ريزد و مورد تشويق خانواده اش قرار مي گيرد.

لازم به ذکر است طرح مردمي پاک سازي شهري (پاک سازي ظروف يک بار مصرف)، توسط چندين گروه حامي محيط زيست با نام هاي «حاميان طبيعت نيشابور»، «جوانان حامي طبيعت خراسان»، «آواي طبيعت نيشابور»، «آرتوان»، «فرياد نجات آب(فناب)» و به همت سازمان محيط زيست و سازمان مديريت پسماند انجام شد و به صورت گروهي از مقابل باغ امين اسلامي و نيز از مقابل درب رباط شاه عباسي آغاز و تا چهارراه انقلاب ادامه پيدا کرد و با استقبال مردم و کاروان هاي عزاداري رو به رو بود.

به اين اميد که لااقل در روزهاي متبرک عزاداري، شاهد صحنه هاي آزار دهنده تجمع ظروف يک بار مصرف در گوشه و کنار شهر نباشيم و هر يک از ما خود عضوي از کمپين پاکسازي محيط زيست شهر و ديارمان باشيم؛ چرا که شهر و سرزمين مان، خانه همه ماست.