اضطراب جدايي  (روزهاي نخستين مدرسه)
اضطراب جدايي  (روزهاي نخستين مدرسه)

به زبان ساده اضطراب وتنش روحي رواني است  که در نتيجه جدايي و دوري از والدين براي کودک پيش مي آيد. علماي تعليم و تربيت همواره از سه جدايي دردناک در مسير رشد انسان نام مي برند: -جدايي جنين از بندناف -جدايي کودک از مادر در اولين تجربه هاي  اضطراب جدايي -جدايي روح از جسم […]

3612139_411

به زبان ساده اضطراب وتنش روحي رواني است  که در نتيجه جدايي و دوري از والدين براي کودک پيش مي آيد.

علماي تعليم و تربيت همواره از سه جدايي دردناک در مسير رشد انسان نام مي برند:

-جدايي جنين از بندناف

-جدايي کودک از مادر در اولين تجربه هاي  اضطراب جدايي

-جدايي روح از جسم

موارد اول و سوم در هاله اي از ابهام و پيچيدگي قرار دارند وخيلي قابل مديريت نيستند. ليکن براي مورد دوم مي توان با داشتن برنامه وهماهنگي لازم از سختي و رنج اين تنش کاست.

از آنجا که اولين ها هميشه اثر مهم و ماندگاري در نهان خانه ذهن ما دارند چقدر خوب است که با اتخاذ روش ها يي چند خاطره اي خوش از اولين روز مدرسه براي فرزندمان بجا بگزاريم تا بجاي تجربه ي تنش و اضطراب از اولين روز مدرسه برايشان طعمي شيرين و خاطره اي دل پذير باشد.

لذا موارد ذيل به اختصار پيشنهاد مي گردد:

– برگزاري جشن شکوفه ها يک روز قبل از بازگشايي مدارس:  جهت آشنايي دانش آموزان پايه اول با محيط آموزشگاه برگزار مي گردد ، حضور در اين جشن به دانش آموزان جهت ايجاد سازگاري بهتر  کمک مطلوبي مي کند.

– معرفي درست محيط مدرسه براي کودک:  مدرسه براي  کودک يک محيط ناشناخته است .خود اين ابهام منبع اضطراب است. نوع معرفي محيط مدرسه توسط والدين براي کودک در ميزان اضطراب موثر است .گاه والدين جوان هنگام معرفي مدرسه به کودک آنجا را محيطي داراي نظم و قانون سخت معرفي مي کنند که در صورت کوتاهي کودک توسط معلم ومدير تنبيه خواهد شد .بي شک اين نوع معرفي مي تواند در افزايش اضطراب دانش آموز موثر باشد.برعکس با معرفي مناسب مدرسه  وتاکيد بر جنبه هاي جذاب آن براي کودک مي توان از اضطراب آن کاست .

– گفتن خاطرات والدين : والدين با بيان خاطرات جذاب و شاد دوران کودکي و روزهاي مدرسه و تاکيد بر بازي هاي کودکانه مي توانند در ذهن کودک تصوير مناسب و جذابي از محيط مدرسه بسازند.

– ايجاد جذابيت اول مهر براي کودک: مي توان همه ملزومات و وسايل مدرسه کودک را در مدت کوتاهي و با مراجعه به يک فروشگاه بزرگ تهيه کرد.اما بهتر است فرصت بيشتري به اين کار اختصاص داد و جهت آشنايي ذهني کودک  هر بار که به بازار مي رويم با همراه بردن کودک و خريد بخشي از وسايل مورد نياز با رعايت علاقه و سليقه  کودک بخشي از ملزومات و لوازم التحرير تهيه گرددواستفاده از آنها به روز اول مهر وعده داده شود به نحوي که کودک انتظار اول مهر ماه را داشته باشد.

– آشنايي قبلي با محيط آموزشگاه و مسير رفت و آمد : چند روز قبل از مدرسه  مي توان  کودک را به نزديک مدرسه برد و به او گفت اينجا مکاني ست که شما روزهاي آينده با دوستان خوبت  در اينجا درس خواهي خواند و به تو خيلي خوش خواهد گذشت .

– هماهنگي با کودکان ودوستان آشنا :آگاهي از حضور فرزندان فاميل يا کودکان همسايه که با کودک ارتباط خوبي دارند در آموزشگاه  مي تواند در سازگاري بيشتر کودک با محيط مدرسه کمک شاياني کند.

– هماهنگي با معلم ومدير آموزشگاه : ارتباط موثر والدين با مربيان ، مطرح کردن موضوع ، مشورت و هم فکري کردن با يکديگر وشناسايي روحيات کودک کمک مطلوبي به حل مشکل مي نمايد .

– خونسردي : مانند خيلي از مسايل و مشکلات گذر زمان نيز در حل اين موضوع موثر است ليکن خونسردي والدين و مربيان در رويارويي با اين کودکان و پرهيز از بزرگ کردن مشکل کمک  مهمي به حل موضوع خواهد کرد.

– هماهنگي با سرويس مدرسه : سرويس مدرسه پل انتقال دانش آموز ازخانه به مدرسه است و در ذهن کودک خردسال  سرويس بخشي از محيط مبهم آموزشي است .يک سرويس مناسب وراننده آگاه و مهربان در روزهاي نخستين مدرسه نقش مهمي در کاهش تنش ايفا خواهد کرد.

– کمک گرفتن از مشاور: تفاوت هاي فردي و دنياي خاص کودکانه  سبب خواهد شد گاهي با مراجعه به يک مشاور کودک وبيان شرايط ويژه از آنان در حل مشکل کمک خواست.

– حساسيت زدايي منظم ، روشي است که توسط برخي همکاران مشاور جهت حل موضوع پيشنهاد مي گردد در اين روش مادر ساعت اول کنار دانش آموز حاضر مي شود اما در ساعات بعد در کلاس  دانش آموز اما با فاصله از دانش آموز قرار مي گيرد و در ساعت پاياني کلاس را ترک کرده ودر سالن به انتظار کودک مي نشيند.در اين روش به مرور فاصله زماني و مکاني مادر با کودک افزايش مي يابد تا جايي که کودک بتواند بدون حضور مادر مدرسه را تجربه نمايد. اين روش ممکن است براي دانش آموزاني که وابستگي شديدي دارند چند روزي طول بکشد .

– بازي درماني : بازي  درماني به عنوان يک روش فوق العاده موثر در حل بسياري از مسايل کودکان بويژه موضوع اضطراب روزهاي نخستين مدرسه  کاربرد دارد.