داماد سارق به مادرزنش هم رحم نکرد
داماد سارق به مادرزنش هم رحم نکرد

مرد جوان 26 ساله ای که که به حساب بانکي مادر زن ش دستبرد زده بود شناسايي و دستگير شد. به گزارش پايگاه خبري پليس، فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور در تشريح اين خبر گفت: در پي شکايت خانمي سالخورده مبني بر برداشت اينترنتي غير مجاز 15 ميليون ريال از حساب بانکي اش موضوع در دستورکار […]

مرد جوان 26 ساله ای که که به حساب بانکي مادر زن ش دستبرد زده بود شناسايي و دستگير شد.

به گزارش پايگاه خبري پليس، فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور در تشريح اين خبر گفت: در پي شکايت خانمي سالخورده مبني بر برداشت اينترنتي غير مجاز 15 ميليون ريال از حساب بانکي اش موضوع در دستورکار قرار گرفت.

سرهنگ حسيني افزود: کارشناسان پليس فتا با يک سري تحقيقات فني، عامل برداشت غيرمجاز را که داماد اين زن بود، شناسايي و به پليس فتا احضار کردند.

متهم26 ساله در بازجويي هاي به عمل آمده در مواجهه با ادله ديجيتالي لب به اعتراف گشود و اظهار داشت: در پي اعتماد مادر زن م هنگام انجام عمليات بانکي براي وي؛ رمز دوم را فعال کرده و طي چند مرحله مبلغ 15ميليون ريال از حساب وی برداشته ام.

وي با اشاره به معرفي متهم به مقام قضايي از شهروندان خواست اطلاعات حساب هاي بانکي را در اختيار ديگران قرار نداده و سرويس پيامک حساب بانکي را فعال كنند تا در صورت برداشت غيرمجاز و يا سوء استفاده، سريعاً از آن آگاه گردند.