عملیات نجات پر ماجرای دو آتش نشان همشهری
عملیات نجات پر ماجرای دو آتش نشان همشهری

عملیات نجات پر ماجرای دو آتش نشان همشهری در پی بارش سنگین شنبه شب گذشته در ارتفاعات نیشابور و تماس گروهی از همشهریان که در منطقه ماهی سرا واقع در مسیر رودخانه میرآباد، به علت جاری شدن سیل گرفتار شده بودند، دو نفر از نجاتگران آتش نشان با تجهیزات امدادی برای کمک به ایشان اعزام […]

عملیات نجات پر ماجرای دو آتش نشان همشهری

در پی بارش سنگین شنبه شب گذشته در ارتفاعات نیشابور و تماس گروهی از همشهریان که در منطقه ماهی سرا واقع در مسیر رودخانه میرآباد، به علت جاری شدن سیل گرفتار شده بودند، دو نفر از نجاتگران آتش نشان با تجهیزات امدادی برای کمک به ایشان اعزام شدند.

مهدی صادقی و سید حسین حسینی از ایستگاه یک برای انجام عملیات نجات رهسپار شدند.

تیم اعزامی ساعت 21:30 از ایستگاه حرکت کرده و پس از یک ساعت طی مسیر با یک دستگاه خودرو شاسی بلند با توجه به خراب شدن راه و عدم امکان ادامه مسیر با خودرو، پیاده به سمت حادثه دیدگان ادامه مسیر دادند .

تاریکی شب و گل و لای فراوان ناشی از سیل حرکت را برای نجاتگران بسیار دشوار ساخته بود به طوری که بارها در گل و لای مسیر گیر افتاده و مجبور به تغییر مسیر شدند . بالاخره در ساعت 30 دقیقه بامداد پس از دو ساعت پیاده روی طاقت فرسا نجاتگران به محل ماهی سرا رسیدند.

در آنجا 15 نفر شامل 12 مرد و سه بچه به علت جاری شدن ناگهانی سیل گیر افتاده بودند که خوشبختانه حال همه آنها خوب بود و فقط یک نفر نیاز به انسولین داشت که از قبل با هماهنگی انجام شده تهیه و آماده شده بود.

نجاتگران مقداری تغذیه و لباس گرم در اختیار آنها گذاشتند و تا صبح استراحت کرده و سپس به همراه 10 نفر از ایشان به سمت پایین رودخانه برگشتند . حال بقیه نیز خوب بود و منتظر شدند تا راه باز شده و با خودرو خود برگردند.

گفتنی است جاری شدن سیل موجب تلف شدن ماهی های این ماهی سرا شده بود.