در خبرها نيامده بود
در خبرها نيامده بود

در خبرها نيامده بود که: محمدرضا دولت آبادي رييس جبهه ي عقلانيت و اعتدال خراسان رضوي و نماينده ي مجلس ششم در نامه اي به جواد کريمي قدوسي نسبت به سخنان وي در مجلس عليه هاشمي رفسنجاني اعتراض نموده است. دولت آبادي که نقش مهمي در سازماندهي ستادهاي حسن روحاني در خراسان رضوي داشت و […]

در خبرها نيامده بود که: محمدرضا دولت آبادي رييس جبهه ي عقلانيت و اعتدال خراسان رضوي و نماينده ي مجلس ششم در نامه اي به جواد کريمي قدوسي نسبت به سخنان وي در مجلس عليه هاشمي رفسنجاني اعتراض نموده است. دولت آبادي که نقش مهمي در سازماندهي ستادهاي حسن روحاني در خراسان رضوي داشت و سخنان قاطع وي در حمايت از هاشمي رفسنجاني، رييس دولت اصلاحات و حسن روحاني زبانزد بسياري از فعالين سياسي است در اين نامه با انتقاد شديد از سخنان کريمي قدوسي که به گفته ي دولت آبادي بر خلاف روح وحدت و انسجام ملي است؛ اين سخنان را ناشي از ترس ايشان و دلواپسان از نقش آفريني هاشمي در انتخابات پيش رو خبرگان و مجلس دانسته است.

در خبرها نيامده بود که: پارسا از اعضاي شوراي شهر در اقدامي جالب توجه در جلسه ي هفته ي گذشته ي شورا، نطق پيش از دستور داشت. در اين نطق پارسا؛ به شکل بسيار دقيقي به نقد عملکرد شهردار در زمان کوتاه حضورش در شهرداري پرداخته است.

در خبرها نيامده بود که: در ادامه ي تلاش هاي تبليغاتي مروي در سال انتخابات؛ گفته مي شود جلسه ي کميسيون تخصصي انرژي مجلس؛ که مروي روانشناس! رياست آن را بر عهده دارد؛ قرار است در نيروگاه سيکل ترکيبي برگزار شود.هر چند اين کمپين تبليغاتي که هزينه هاي اياب و ذهاب و … قابل توجهي خواهد داشت براي جناب روانشناس و رييس کميسيون انرژي؛ بُرد تبليغاتي خوبي خواهد داشت و براي لحظاتي ايشان را روي آنتن خواهد برد! اما عايدش براي مردم و کشور چه خواهد بود را بايد از خواجه حافظ شيرازي پرسيد.

در خبرها نيامده بود که: گفته مي شود با تلاش هاي پشت پرده برخي ها! قرار است مالکيت تيم ابومسلم خراسان به«حاجي بيگلو» از دوستان سبحاني نيا واگذار شود. حاجي بيگلوي 35 ساله!! به گفته ي خودش شرکت«صادرات و واردات»! دارد و برادر رييس دفتر آقاي «خاص» در تهران است. برادران حاجي بيگلو به دليل ارتباط با آقاي خاص توانسته اند فرصت هاي اقتصادي و سياسي قابل توجهي را براي خود دست و پا کنند.

در خبرها نيامده بود که: شهردار نيشابور در تصميمي شبه احمدي نژادي، مدير عامل آتش نشاني را در حالي که در سفر به سر مي برد عزل نمود و حاجي بيگلوبا ليسانس تربيت بدني و از نزديکان آقاي خاص را به عنوان سرپرست منصوب کرد. گفته مي شود اين تصميم غير قانوني و بر خلاف سازو کارهاي قانوني بوده و با مخالفت جدي استانداري روبرو شده و اعضاي شوراي شهر نيز در جلسه ي فوق العاده چهارشنبه ي گذشته ؛ ضمن مخالفت با تصميم شهردار در عزل مدير عامل سازمان آتش نشاني و اخراج 90 نفراز کارگران؛ خواستار لغو اين تصميمات شده اند.