تجمع عده اي از مردم شهر خرو در اعتراض به بوي نامطبوع کارخانه کارتن سازي
تجمع عده اي از مردم شهر خرو در اعتراض به بوي نامطبوع کارخانه کارتن سازي

تجمع عده اي از مردم شهر خرو در اعتراض به بوي نامطبوع کارخانه کارتن سازي خرو/ مرشدلو- حدود 100 نفر از اهالي شهرک امام رضا(ع) شهر خرو که در مجاورت کارخانه کارتن سازي ساکن مي باشند؛ نسبت به آلايندگي اين کارخانه اعتراض و درمقابل شهرداري اين شهر تجمع کردند. اين تجمع که حدود 2 ساعت […]

تجمع عده اي از مردم شهر خرو در اعتراض به بوي نامطبوع کارخانه کارتن سازي

خرو/ مرشدلو- حدود 100 نفر از اهالي شهرک امام رضا(ع) شهر خرو که در مجاورت کارخانه کارتن سازي ساکن مي باشند؛ نسبت به آلايندگي اين کارخانه اعتراض و درمقابل شهرداري اين شهر تجمع کردند.

اين تجمع که حدود 2 ساعت به طول انجاميد؛ با مداخله 2 نفر از اعضاي شوراي اسلامي خرو و قول پي گيري خواسته هاي آنها پايان يافت. قابل توجه مي باشد که چندين بار اين مشکل از طريق رسانه ها منعکس شده ولي تا کنون هيچ گونه اقدامي از سوي مسئولان صورت نگرفته است وهمين کم توجهي مسئولان باعت اعتراض فراوان تجمع کنندگان بود.

يکي از زنان شرکت کننده در اين تجمع گفت: با وجود بوي نامطبوع اين کارخانه؛ زندگي کردن براي ما مشکل است وبيشتر شب ها مجبوريم به شهرهاي مجاور رفته و در آنجا چادر زده و بخوابيم.يک خانم ديگر گفت: ما از مسئولين شهرستاني و استاني دعوت مي کنيم که چندين شب به اتفاق خانواده هاي شان ميهمان ما شوند وچنانچه توانستند اين بوي نامطبوع را تحمل کنند؛ ما ديگر هيچ اعتراضي نخواهيم کرد . مرد ميانسالي هم در جمع گفت: متاسفانه عده زيادي از ساکنان به خاطر همين بوي نامطبوع مجبورند منازل خود را بفروشند و به ديگر شهرها مهاجرت کنند.