پزشکان قدیم تر نیشابور از زبان دکتر وکیلی
پزشکان قدیم تر نیشابور از زبان دکتر وکیلی

  به ياد دارم 3 الي 4 ساله بودم مريض شدم . پدر و مادرم مرا نزد دكتر بقراط كه در نزديكي خانه ما مي زيست بردند و پس از صحبت با مادرم و معاينه از طريق زبان و نبض و گذاشتن درجه در زير بغل دارو را روي كاغذ چهار گوشه ايي به اندازه […]

 

به ياد دارم 3 الي 4 ساله بودم مريض شدم . پدر و مادرم مرا نزد دكتر بقراط كه در نزديكي خانه ما مي زيست بردند و پس از صحبت با مادرم و معاينه از طريق زبان و نبض و گذاشتن درجه در زير بغل دارو را روي كاغذ چهار گوشه ايي به اندازه كف دست نوشته و ما را مرخص كردند .چند سال بعد تر نیز به علت بيماري مرا نزد دكتر نظام ( جان آسا ) بردند ايشان هم تقریبا همان برنامه دكتر بقراط را داشتند .در ده سالگي به علت زدن كفش ، پاشنه پاي چپم و سهل انگاري در مداوا ، پايم از ساق تا نيمه هاي ران متورم شد و بعد از چند روز، فوق العاده سفت و سخت شد به طوري كه شب و روز از درد فريادم بلند بود و اطرافيان براي خوابيدنم به من مواد مخدر مي دادند پدرم تصميم گرفت مرا براي مداوا به مشهد ببرد ولي با پيشنهاد مادرم مرا نزد دكتر بقراط بردند. همان شب در نيمه هاي شب فريادي مي كشم و مي خوابم و صبح مادرم متوجه مي شود كه زخم پا آبسه سرباز کرده و ترشحات فراواني بر روي رختخوابم به جا مانده و بالاخره آهسته ، آهسته ورم خوابيد و زخم با داروي موضعي خوب شد ولي هنوز در راه رفتن پايم را مي كشيدم و از ديگر پايم كوتاهتر شده بود .پس ازآن مادرم مرا نزد دكتر انوشيروان برد و او پس از معاينه محلولي داد كه بايد روزي دوباردرآفتاب به پايم مي ماليدند پس از4 هفته 50 تا 60 درصد پايم بهبود يافت و آنقدر اينكار ادامه يافت تا كوتاهي پايم به كلي رفع شد . باید گفت که دكتر انوشيروان جراحي هاي كوچك هم انجام مي دادند در نتيجه كنجكاوي و علاقه ايي كه به اين موضوع پيدا كرده بودم و نسخ هم كه در آن زمان به فارسي نوشته مي شد مي خواندم عبارت بود از روغن كرچك و بادام – جوشانده هاي مختلف به مقتضاي بيماري – گرد آسپرين و فناستين گاهي هم بيكربنات سود و گاهي دستور تنقيه دستورات غذايي عبارت بودند از : نخود آب ، ماقوت ، فرني پس از مدتي دكتر لقمان پور كه اولين پزشك دانشگاهي بود به نيشابور آمدند و سپس به تهران رفتند

بعد آقايان دكتر كالبدي ، دكتر عابديني ، دكتر سعيدي در اين شهر خدمت كردند و درمانگاه عشق آباد در زمان دكتر سعيدي ايجاد شد .آقاي دكتر قره داغي كه تركمن بودند مدتي در اين شهر خدمت نمودند از پزشكان ديگر آن زمان به آقاي دكتر رفيع زاده اشاره مي شود ايشان به نام دكتر پني سيليني در بين مردم معروف بودند .و همينطور از دكتر فيتي سوف كه اهل شوروي بودند مي توان نام برد .پزشكان ديگري كه در اين شهر خدمت كرده اند و اكثر همكاران انها را به ياد مي آورند عبارتند از دكتر ملكي – دكتر رمزي پور – دكتر مرتضي كسرايي – دكتر كوثري – دكتر عرفاني – دكتر بهشيد – دكتر اديب – دكتر ترقي – دكتر عرفاني – دكتر طلوع بيدختي – دكتر غرويان – دكتر افشين جنيدي – دكتر صديق – دكتر اميري كه به رحمت ايزدي پيوستند .

و اينجانب كاظم وكيلي ودكتر اميني ودكتر خواجوي و دكتر خردمند كه به خدمت مشغوليم از سالهاي 50 به بعد پزشكان خارجي به نيشابور آمده و به اين شهر خدمت كردند از جمله دكتر چوري والا ، دكتر گوبتا ، دكتر احمد بيك ، دكتر چاندرا، دكتر انيل گوبتا و … غيره

(دكتر كاظم وكيلي متولد سال 1310 نيشابور ، فارغ التحصیل دانشگاه فردوسي مشهد ، محل خدمت: گنبد ، بجنورد و تربت حيدريه و سپس نيشابور و درسمتهاي رئيس مركز بهداشت شماره 3 ، پزشك كلينيك، پزشك شهرباني ، رئيس بيمارستان معتادين ، پزشك معاينه نظام وظيفه وپزشكي قانوني )