انتقاد شديد روزنامه ي «جمهوري اسلامي» از امامان جمعه
انتقاد شديد روزنامه ي «جمهوري اسلامي» از امامان جمعه

انتقاد شديد روزنامه ي «جمهوري اسلامي» از امامان جمعه: هشت سال مملکت را شخم زدند و سکوت کرديد متأسفانه بعضي از سخنراني ها، پر هستند از تعريض، تحريک، روي اعصاب مردم راه رفتن، به اختلافات دامن زدن و از همه مهمتر، در جايگاه قاضي نشستن و حکم مجرميت صادر کردن براي کساني که هنوز قاضي […]

انتقاد شديد روزنامه ي «جمهوري اسلامي» از امامان جمعه: هشت سال مملکت را شخم زدند و سکوت کرديد

متأسفانه بعضي از سخنراني ها، پر هستند از تعريض، تحريک، روي اعصاب مردم راه رفتن، به اختلافات دامن زدن و از همه مهمتر، در جايگاه قاضي نشستن و حکم مجرميت صادر کردن براي کساني که هنوز قاضي پرونده حکمي درباره آنها صادر نکرده است.

اين توصيه ها را در ماه رمضان و در خطبه هاي جمعه نيز مي توان مطرح کرد، زيرا توصيه هائي منطبق بر حق، خالي از حب و بغض و همراه با پرهيز از مصداق مشخص هستند. اما هنگامي که توصيه ها از اين ويژگي ها تهي مي شوند و به تعريض هاي مصداقي آلوده مي گردند، نه تنها از چارچوب اخلاق تجاوز مي کنند و اثر خود را از دست مي دهند، بلکه عکس العمل هائي از اين قبيل را نيز پديد مي آورند که چرا شما خواستار تسريع در محاکمه کساني نمي شويد که اصل و اساس اختلاس هاي سه هزار ميلياردي و 9 هزار ميلياردي و 16 هزار ميلياردي بودند و ده ها مورد بي قانوني کرده اند و اقتصاد کشور را به افلاس کشانده اند و جامعه را دچار اختلاف و تهمت و دروغ و درگيري کرده اند و حتي مايل نيستند در جلسه دادگاه حاضر شوند و به سؤالات قاضي پاسخ بدهند؟!

چرا به قوه قضائيه براي برخورد با دانه درشت هائي که 8 سال اين مملکت را شخم زده اند کمک نمي کنيد؟ چرا درباره دزدي هاي بزرگ و دزدان بزرگي که خزانه کشور را خالي و جيب هاي خود را پر کرده اند سکوت فرموده ايد؟ از بزرگاني چون شما انتظار اينست. البته همين ها را هم در ماه مبارک رمضان از شما انتظار نداريم. اجازه بدهيد لااقل اين يک ماه، اعصاب مردم آرام باشد و به قرآن خواندن و دعا و روزه و نماز و راز و نيازهايشان برسند و شما نيز.