استخدام بيش از 15000 بي سواد در وزارت آموزش و پرورش!
استخدام بيش از 15000 بي سواد در وزارت آموزش و پرورش!

استخدام بيش از 15000 بي سواد در وزارت آموزش و پرورش! غلامعلي جعفرزاده نمايده مردم رشت در مجلس پرده از جزئيات تخلفات گسترده دولت قبل برداشت. وي گفت: در دولت احمدي نژاد حدود 650 هزار نفر به صورت رسمي، پيماني يا قراردادي استخدام شدند که 450هزار نفر از اين استخدام ها بدون نشر آگهي و […]

استخدام بيش از 15000 بي سواد در وزارت آموزش و پرورش!

غلامعلي جعفرزاده نمايده مردم رشت در مجلس پرده از جزئيات تخلفات گسترده دولت قبل برداشت. وي گفت: در دولت احمدي نژاد حدود 650 هزار نفر به صورت رسمي، پيماني يا قراردادي استخدام شدند که 450هزار نفر از اين استخدام ها بدون نشر آگهي و امتحان استخدامي صورت گرفته است.

فقط در آموزش و پرورش از اين تعداد، 15200 نفر بي سواد هستند. با مدرک راهنمايي حدود 10هزار نفر استخدام شدند. حدود 14هزار نفر هم با مدرک زيرديپلم و ديپلم استخدام شدند. من در مجلس بارها اين مطلب را اشاره کردم. اين استخدام هاي غيرقانوني ظلم بزرگي بود که به فارغ التحصيلان دانشگاهي ما در دولت هاي نهم و دهم صورت گرفت. از اين گذشته 200 هزار سازمان و موسسه بر خلاف قانون در دولت هاي گذشته ايجاد شدند.خود نهاد رياست جمهوري بيش از 5 برابر نيروي مورد نياز خود استخدام رسمي و پيماني داشته است. وزارت صنعت و معدن در ظرف مدت کوتاهي 7 برابر نياز خود استخدام رسمي و پيماني داشته است. وزارت کار 3 برابر نياز خود در عرض چند ماه استخدامي داشته است. وزارت امورخارجه 100درصد استخدام نيرو داشته است. نه آزموني، نه فراخواني به صورت کاملا فراقانوني در اين استخدام ها عمل شده است.

دولت گذشته بر اساس قانون بايد حدود 125هزار نيروي قراردادي جذب مي کرد اما اين تعداد به 548 هزار نفر در شرايط کنوني رسيده است، از طرف ديگر 422هزار نفر بدون رعايت هرگونه تشريفات مانند آگهي استخدامي و برگزاري آزمون استخدام شدند.

وي با ابراز تاسف از استخدام غيرقانوني «اطرافيان و خانواده هاي مسوولان، فرمانداران، استانداران و وزرا» در دولت گذشته افزود: «دختر يکي از فرمانداران که الفباي زبان عربي را بلد نبود، در آن دوران به عنوان معلم عربي استخدام شد و هم اکنون در حال تدريس درس جغرافيا است.»