علي اکبر ناطق نوري: احمدي نژاد فضايي فکر مي کرد٬ بالا ابري حرف مي زد
علي اکبر ناطق نوري: احمدي نژاد فضايي فکر مي کرد٬ بالا ابري حرف مي زد

علي اکبر ناطق نوري: احمدي نژاد فضايي فکر مي کرد٬ بالا ابري حرف مي زد   خبرآنلاين: علي اکبر ناطق نوري٬ رئيس گروه بازرسي دفتر رهبري گفت احمدي نژاد «فضايي» فکر مي کرد٬ حرف هاي «بالا ابري» مي زد و «مصلحت» نبود اداره کشور را بر عهده بگيرد. ناطق نوري بزرگترين مشکل جمهوري اسلامي را […]

علي اکبر ناطق نوري: احمدي نژاد فضايي فکر مي کرد٬ بالا ابري حرف مي زد

 

خبرآنلاين: علي اکبر ناطق نوري٬ رئيس گروه بازرسي دفتر رهبري گفت احمدي نژاد «فضايي» فکر مي کرد٬ حرف هاي «بالا ابري» مي زد و «مصلحت» نبود اداره کشور را بر عهده بگيرد. ناطق نوري بزرگترين مشکل جمهوري اسلامي را در حوزه «سياست داخلي» دانسته و به بيان خاطرهاي از تلاش احمدي نژاد در سال 1384 براي حضور در انتخابات رياست جمهوري پرداخته است.

وي افزوده در آن سال احمدي نژاد مي گفت طرحي براي اداره کشور دارد و در جلسه اي طرح خود را توضيح داد که پس از پايان٬ حبيب الله عسگر اولادي گفت: «اين برادر ما احساس مي کند که اسلام را فقط او مي شناسد.» ناطق نوري افزوده «بنده هم خطاب به آقاي احمدي نژاد گفتم آقاي احمدي نژاد! من حرف هاي شما را خيلي دقيق گوش دادم حقيقتا هرچه دقت کردم، هيچ نفهميدم. يا سطح معلومات شما خيلي بالا است و ما نمي فهميم شما چه مي گوئيد يا اينکه حرف هاي بالا ابري مي زنيد.»

 

رئيس گروه بازرسي دفتر علي خامنه اي ادامه داده پس از پايان آن جلسه «آقاي احمدي نژاد قهر کرد و رفت. فردايش هم نامه نوشت که در من ديگر با جمع شما نيستم.»