ستون آزاد (میم. فریمن و فریزن)
ستون آزاد (میم. فریمن و فریزن)

همیشه پای یک مرد در میان است!   اینجا ستون آزاد است. صدای ما را از نشریه خیام نامه می شنوید. اگر فکر کرده اید همه جا آرومه ما چقد خوشبختیم… سخت در اشتباهید. رفته ایم بقالی محله، چار قلم جنس را دولاپهنای سه روز قبل حساب کرده! می گوییم این چه وضعشه؟! می گوید […]

همیشه پای یک مرد در میان است!

 

اینجا ستون آزاد است. صدای ما را از نشریه خیام نامه می شنوید. اگر فکر کرده اید همه جا آرومه ما چقد خوشبختیم… سخت در اشتباهید. رفته ایم بقالی محله، چار قلم جنس را دولاپهنای سه روز قبل حساب کرده! می گوییم این چه وضعشه؟! می گوید از مذاکرات چه خبر؟!

 

پوول… نده به نزوول!

 

اینجا ستون آزاد است ولی خب بچه غلط بکند هرچی به دهنش بیاید اینجا بگوید! ماجرای عدن؟ کشتی یمن؟ اوضاع خفن؟ چه ربطی داره به من؟ به به! همینجوری خوشم ها! خلاقیت دارد فوران می کند! رفته ام یک جایی پول خودم را از حساب خودم بردارم نمی دهند. می گویند پول نداریم! یه کم صدامو می برم بالا، یک آقای مودب می آید و می گوید عزیزم پول به نزول دادی همینه دیگه! می گویم: جان؟! می گوید: بله قربان! بانکداری آسان! با سود فراوان! حالت شد میزان!؟ می فهمم او هم خلاقیت اش دارد فوران می کند. مودبانه تشکر می کنم و عقب عقب خارج می شوم.

 

شصتاد ثانیه

 

محکوم شده ام به روزی دو ساعت تماشای تلوزیون از شبکه یک شبکه هر ایرانی! یک برنامه تبلیغاتی پخش می شود به نام اخبار 60 ثانیه ای کمیته امداد. پایین صفحه، تایمر انداخته اند اما ثانیه ها انگار کند حرکت می کنند. 30 ثانیه آخر را با ساعت دیواری مقایسه می کنم می بینم 40 ثانیه می شود. این ماجرا چند شب بعد هم تکرار می شود. یعنی اخبار شصت ثانیه ای درواقع هشتاد ثانیه پخش می شود اما تایمر جلوی چشم میلیون ها بیننده شصت تا نشان می دهد! عجب! یاد شصت و سه درصد می افتم. حرف از درصد شد انگار میم.فریزن باز هم یک چیزایی فرستاده برویم بخوانیم…

 

زایمان با کلاس!

 

میم. فریزن: سلام عرض می کنم به همه ی ستون آزادیان عزیز! اگر هفته پیش نشریه را نخوانده اید پس خبر ندارید که قرار شده از این پس بنده هروقت فرصت شد مطالبی درباره بانوان غیور بنویسم. همش که نباید فریمن باشد گاهی هم فریزن. ماشاله فریزنان هم که این روزها زیادند. اما خبری شنیدم از این که آمار سزارین در ایران تقریبا دوبرابر جهان است. حالا این که بماند اما یک کارشناس می گوید از این ها نصفشان فقط به خاطر کلاس، سزارین می کنند! یعنی فکرش را بکنید! یک خانم به جای زایمان طبیعی برود سزارین کند فقط به خاطر این که مد است و کلاس دارد. البته پشت این قضیه باز هم یک جورایی پای آقایان درمیان است. فکر می کنند زنی که زایمان طبیعی کند بعدا مردمک چشمش دچار مشکل می شود! بعد برخی از زنان هم که انگار تنها هدف زندگی شان را در جلب نظر آقایشان و برآوردن خواسته های ایشان می دانند حاضر می شوند به جای برگزیدن زایمان طبیعی، تن شان را به تیغ جراح بسپارند. واقعا که!