روابط نامرئي درارتباط دختر و پسر
روابط نامرئي درارتباط دختر و پسر

  سلام دوستان خوب و مخاطبين عزيز، يکي ازبحرانهاي فکري والديني که فرزند نوجوان دارند، روابطي است که متاسفانه به دليل پيشرفت تکنولوژي وگسترش وسايل ارتباط جمعي بين دوجنس مخالف دراين سن به وجودآمده و روزبه روز درحال گسترش است .دراينجا به علل و عوامل گوناگوني که در بروز رفتارهاي نادرست در روابط دختران و […]

 

سلام دوستان خوب و مخاطبين عزيز، يکي ازبحرانهاي فکري والديني که فرزند نوجوان دارند، روابطي است که متاسفانه به دليل پيشرفت تکنولوژي وگسترش وسايل ارتباط جمعي بين دوجنس مخالف دراين سن به وجودآمده و روزبه روز درحال گسترش است .دراينجا به علل و عوامل گوناگوني که در بروز رفتارهاي نادرست در روابط دختران و پسران نقش دارند وراهکارهاي درماني اشاره مي گردد

به‌طور کلي علل بروز رفتارهاي نادرست در روابط دختر و پسر رامي توان به سه دسته زير تقسيم کرد:

الف)نوجوان و افکار غيرواقعي او

ب)خانواده و شيوه‌هاي برخورد آنان با نوجوان

ج)شيوه‌هاي برخورد جامعه با نوجوان

نوجوان و افکار او

انسان در زندگي خويش پيوسته تجربيات تازه‌اي کسب و شناخت‌هاي نادرست خويش را تصحيح مي‌کند. سنين ميانسالي و پس از آن، به انسان اين امکان را مي‌دهد که به واقعيات ذهني خويش واقف شود و بپذيرد که آنچه را او مي‌‌داند و مي‌شناسد، تمامي واقعيت نيست. به اين لحاظ است که انسان در ميانسالي، اساسا با احتياط سخن مي‌گويد و با احتياط عمل مي‌کند

در سنين نوجواني ما شاهد شکل ديگري از اين مسئله هستيم. نوجوان به دليل غلبه «خودمحوري شناختي» بر ذهنش، نمي‌تواند به آساني در خصوص وجود يا فقدان شاخه هاي ديگري از واقعيت و با احتمال خطا بودن انديشه خود، فکر کند. به سخني ديگر نوجوان به آساني نمي‌تواند از ذهن خويش خارج شود و ذهن ديگران را نيز در نظر بگيرد. به همين لحاظ است که در مورد انديشه و باور خود مطلق عمل مي‌کند و باور خود را تقريبا به‌طور مطلق، درست مي‌پندارد. همين مسئله باعث مي‌شود که کمتر به عواقب عمل خويش و وقايعي که ممکن است در آينده، به وقوع بپيوندند، بينديشد. به همين دليل بايد به لحاظ تربيتي مراقبت بيشتري نسبت به افکار و انديشه‌هاي نوجوان اعمال کرد

خانواده و شيوههاي برخورد

خانواده بايد از طريق برقراري روابط صميمانه وهمدلانه و نيز گفت وشنود زياد با وي، در جريان محتواي فکري او قرار گيرد و بدون موضع‌گيري سريع و ناپخته در مقابل افکار نادرست وي، از طريق ارائه شواهد جانبي، نوجوان را به اين فکر بکشاند که در مورد باورهاي خويش بيشتر تامل نمايدو افکار نادرست خود را اصلاح کند

يکي از منابع بسيار مهم در تغذيه فکري نوجوانان، وجود افکار رايج بين آنان است. افکاري که معمولا در گفتگوهاي خصوصي و گاه به صورت حرف‌ها و مسائل پيش پا افتاده، ولي در عين حال قطعي، بين نوجوان رد و بدل مي‌شود. اين افکار معمولا به اطلاع مربيان، پدران و مادران نمي‌رسد. به اين لحاظ براي آنان «نامرئي» است. اين افکار درس‌هاي نامرئي است که به شکل غيررسمي بين نوجوانان رد و بدل مي‌شود و از طريق گفت و شنودهاي مکرر، آنها را مي‌آموزند و ماحصل آنها را به صورت راهنماي عمل، مورد استفاده قرار مي‌دهند.

دست ‌اندرکاران تعليم و تربيت بايد به اهميت محتواي دروس نامريي و نيز نحوه شکل‌گيري و انتقال آنها در بين نوجوانان و ميزان تضاد آنها با آموزش‌ها و دروس رسمي و مرئي واقف باشند. بايد پيوسته بدانند دروس نامرئي در مدرسه‌اي به نوجوانان منتقل مي‌شود که ديوار و کلاس بخصوصي ندارد. يعني مدرسه هم نامرئي است.

شايد ارائه مثال‌هايي در اين زمينه، بتواند در انتقال دقيق‌تر مطلب ما را ياري کند. نوجوان دختري ممکن است در جمع دوستانش بشنود که کسي مي‌گويد: «فلاني خيلي بي‌عرضه است، جرات نمي‌کنه از يه پسر يه نامه قبول کنه ياپيامک بزنه» اين جمله‌ها به سادگي و به آساني بين نوجوانان رد و بدل مي‌شود و بدون هيچ‌گونه استدلالي به ديگران منتقل مي‌شود. که ملاک با عرضه بودن و يا ملاک بالا پريدن اين است که دوست پسر و يا دوست دختر داشته باشي .

انتقال ارزش‌هايي در زمينه با غيرت بودن، خوش خلق بودن شجاع بودن و بسياري ارزش‌هاي ديگر در لابلاي ارتباطات نامرئي منتقل مي‌شود.در مورد روابط دختران و پسران نيز باورها و عقايدي وجود دارد که در مدرسه به طور نامرئي منتقل مي‌شود و چارچوب عمل نوجوانان را مي‌سازد. و با تاسف بايد بگوييم که اکثر باورهاي نوجوانان در مورد جنس مخالف و وظيفه‌اي که در قبال آن دارند، از طريق مدرسه امابطور نامرئي وازطريق گروه همسالان به آنان منتقل مي‌شود.

علیرضا حدادی