انتشار يکصد ميليارد تومان اوراق مشارکت براي بافت فرسوده شهر
انتشار يکصد ميليارد تومان اوراق مشارکت براي بافت فرسوده شهر

در جلسه شوراي شهر عنوان شد: انتشار يکصد ميليارد تومان اوراق مشارکت براي بافت فرسوده شهر آزاده مهديار/ جلسه شوراي شهر هفته گذشته با چندين مصوبه همراه بود که در ضمن متن بحث ها، گفت و گوهاي متقابل اعضاي شورا هم خالي از جنبه هاي خبري نبود. تصويب پرداخت سه ميليون تومان به بقعه امام […]

در جلسه شوراي شهر عنوان شد:

انتشار يکصد ميليارد تومان اوراق مشارکت براي بافت فرسوده شهر

آزاده مهديار/ جلسه شوراي شهر هفته گذشته با چندين مصوبه همراه بود که در ضمن متن بحث ها، گفت و گوهاي متقابل اعضاي شورا هم خالي از جنبه هاي خبري نبود. تصويب پرداخت سه ميليون تومان به بقعه امام زاده محروق، بررسي پيشنهادهاي کميسيون مشارکت ها در مورد حق الجذب امکانات خارج از بودجه توسط کارگزار خصوصي شهرداري و نيز قرارداد انتشار يکصد ميليارد تومان اوراق مشارکت از سوي شهرداري براي بهسازي بافت فرسوده شهر از موارد مطروح در اين جلسه بود.

تصويب پرداخت سه ميليون تومان به امام زاده محروق

در ابتداي جلسه علني روز سه شنبه پانزدهم ارديبهشت ماه، از قول شهردار وقت به پرداخت سه ميليون تومان براي لوله کشي امام زاده محروق با مالکيت اداره اوقاف سخن به ميان آمد که مخالفت برخي از اعضا را به دنبال داشت.

احمد همت آبادي در اين باره و در دلايل مخالفت ش اظهار داشت: اوقاف آن همه مغازه در اطراف امام زاده دارد، چگونه است که نمي تواند سه ميليون بپردازد؟ شورا قبلا 60 ميليون هم براي نهالستان آنجا پول داده است.

صادق هوشمند نيز با اشاره به اين که مي توانند از محل پول هايي که در ضريح ريخته مي شود بپردازند، افزود: تمام مغازه هاي اطراف امام زاده را غير مجاز ساخته اند! حال ما روي چه حسابي پول بدهيم؟ سازمان فرهنگي ورزشي 475 ميليون تومان از زمان روز هاي ملي عطار و خيام سال گذشته به مردم بدهکار است، چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است. وي افزود: اين اداره تخلف کرده مغازه ساخته است، جاده را هم بسته است، با همه اينها يک خيريه است و از مردم پول مي گيرد.

حجت اله شريعتمداري اما به عنوان موافق گفت: ما يک شهردار داشتيم و يک قولي داده است، اگر موافقت نکنيم فرداي روز مردم قول هاي ما را هم باور نمي کنند.

در نهايت اما با وجود مخالفت هاي برخي از اعضا، پرداخت سه ميليون تصويب شد و اين پيشنهاد نيز ارائه گرديد که يک تيم کارشناسي بين اوقاف و شهرداري تشکيل شود و املاکي که در سطح شهر است تعيين تکليف شود و همين کار بين شهرداري و نيروي انتظامي، سپاه و آستان قدس انجام شده و مرتبا جلسه گذاشته شود.

کارگزار خصوصي براي لابي گري يا گرفتن حق نيشابور؟!

در ادامه اين جلسه پيشنهاد کميسيون مشارکت ها قرائت شد که در آن طي قرارداد ميان شهرداري نيشابور و شرکت صدرا مقررگرديده است که: جهت اخذ هدايا، تسهيلات مالي، خريد ادوات و تجهيزات، طبق قانون که توسط اين شرکت به نمايندگي از شهرداري نيشابور انجام مي شود، اين شرکت در ازاي کسب هدايا يا خريد امکانات و تجهيزات از دستگاه هاي کشوري مازاد بر پرداخت هاي عرف در بودجه براي شهرداري، ده درصد آن امکانات و اعانات را برداشت کند.

موضوع فوق نيز با مخالفت برخي اعضاي شورا مواجه شد. از جمله همت آبادي در اين رابطه بيان داشت: وقتي ما خودمان مي توانيم اينها را وصول کنيم چرا به کارگزار بسپاريم؟

محمدکاظم صادقي تاکيد کرد که موارد ذکر شده توسط شرکت، مازاد بر بودجه است.

صالح آبادي با بيان اين که ما را وادار نکنيد تا مسائل پشت پرده را بگوييم، ادامه داد: وقتي خودمان مي توانيم برويم با آقاي نماينده لابي و رايزني کنيم و از طريق رابطه براي شهر امکانات بگيريم چرا ده درصد به کارگزار بدهيم؟ وي افزود: سازمان همياري شهرداري هاي کشور هر امکاناتي که مي دهد از مجموعه پول شهرداري هاي کشور است. همان را تبديل به ماشين مي کنند و به خودمان مي دهند،. گرفتن اين امکانات نبايد مشمول اين قرارداد شود.

پارسا با بيان اين که راست مي گويد مثلا 5 دستگاه ماشين را مي دهند بعد تا شش ماه از اعتبارات ما کم مي کنند، افزود: مرجعي بايد باشد که اين امکانات شامل چه مواري است و نماينده شورا نيز بايد باشد که تشخيص دهد.

شريعتمداري اما با موافقت در مفاد قرارداد اظهار داشت: اگرکه دستگاهي مستقيما و مطابق بودجه امکاناتي را به شهرداري تخصيص بدهد، حرف شما درست است و مشمول قرارداد نمي شود اما اگر آقاي x با نماينده ها و وزرا رايزني کرد و از ارتباطاتش استفاده کرد، چون من و شما و شهرداري عرضه نداريم به هر دليلي از اين ارتباطات استفاده کنيم، چه اشکالي دارد؟!

وي با بيان اين که الان موسسات خيريه پول جمع مي کنند يک درصدي هم حق جذب مي گيرند، افزود: سال گذشته شهرداري از سازمان همياري ها چه چيزي توانسته است بگيرد؟ هيچ! حالا اگر يک مادر مرده اي پيدا شد از آنجا 4 تا دستگاه گرفت بگوييم خودمان مي توانستيم بگيريم برو دنبال کارَت؟!

صالح آبادي اما چنين پاسخ داد: اگر منِ رئيس شورا يا شهردار نامه بزنم به وزير يا بروم در تهران صحبت کنم همان اتفاق مي افتد. (شريعتمداري: اگر مي شد که الان نيشابور تهران بود!)

صالح آبادي در دفاع از فعاليت هاي شورا و شهرداري اظهار کرد: يک و نيم ميليارد زميني که در سفر وزير کشور وعده داده شده بود، قرار شده است تحويل بگيريم.

هوشمند به ميانه بحث آمد که در سفر وزير کشور ايشان آنقدر از نيشابور حالش به هم خورده بود که مجبور شد يک سري امکانات را بدهد. وي افزود: اگر ما يک مدير توانمند داشته باشيم مي تواند نماينده بفرستد و اين امکانات را بگيرد ولي آنقدر ساختار ما فشل، ضعيف و بي برنامه است که حق خود را از ادارات شهر خودمان نمي تواند بگيرد. چطور مي تواند از خارج از استان اعتبارات بگيرد؟! در شهرداري ما اصلا کسي دنبال اين حرف ها نمي رود.

صادقي ولي بحث را چنين پي گرفت که اصل قرار داد خوب است اما پيشنهاد کرد که بايد مصداق ها و معيارها و درصدهاي آن مشخص شود و همين پيشنهاد نيز به تصويب رسيد.

انتشار اوراق مشارکت صدميلياردي

درادامه نيز تکميل فرايند انتشار اوراق مشارکت به مبلغ صد ميليارد تومان براي طرح بهبود بافت فرسوده شهر به بحث گذاشته شد و ضمن قبول کليت آن از سوي اعضاي شورا پارسا در رابطه با جزئيات آن اظهار داشت: بايد اين موضوع به بحث گذاشته شود که مثل قضيه شهردار نشود که فورا برکنار کرديم بعد مانده بوديم چه کنيم!

سپس سه بند از قرارداد انتشار اوراق مذکور از جمله پرداخت کسورات قانوني توسط کارگزار، تضمين پيش پرداخت صد ميليارد توماني توسط چک ظهر نويسي شده کارگزار و ضامن معتبر قرائت گرديد و بند سوم، يعني متولي اجراي آن، به بحث گذاشته شد.

شريعتمداري در اين زمينه اظهار کرد: به عهده بخش خصوصي باشد چراکه اگر شهرداري بخواهد انجام دهد، در دوره ما که هيچ، دوره هاي بعد نيز به سرانجام نمي رسد!

در نهايت سه بند تصويب شد و مقرر گرديد به مدت يک هفته اعضاي شورا نقطه نظرات خود را به کميسيون مشارکت ها به صورت مکتوب ارائه و يا با حضور در اين کميسيون اعلام کنند تا با آخرين اصلاحات بررسي و تصميم گيري شود. همچنين پيشنهاد شد با حضور از کارشناساني از مشهد اين موضوع بررسي و مشاوره لازم گرفته شود.

زمزمه هاي تاسيس دانشگاه فرهنگيان

در پايان جلسه خبري به نسبت مسرت بخش اعلام گرديد: فراهم شدن مقدمات تاسيس دانشگاه فرهنگيان در نيشابور. همت آبادي که در ماه هاي گذشته اين موضوع را پيگيري مي کرده است، با بيان اين که در پي انتقال پادگان هاشمي نژاد تلاش کرديم تا محل پادگان تبديل به دانشگاه شود، افزود: طي جلسات متعدد در دانشگاه فرهنگيان استان، هفته گذشته از دانشگاه فرهنگيان کل و استان به نيشابور آمدند و مکان دانشگاه در خيابان فردوسي شمالي را انتخاب کردند و مقرر شد دانشجويان دختر فرهنگيان از ابتداي مهر به اين دانشگاه منتقل شوند و از بهمن هم دانشجوي جديد جذب شود.

وي ادامه داد: همچنين به پادگان باغرود رفتيم ولي نتوانستيم داخل شويم چون هنوز در اختيار سپاه است و تمام وجه به سپاه پرداخت نشده است به همين دليل اجازه بازديد داده نشد ولي دورنماي پادگان براي رئيس دانشگاه فرهنگيان توضيح داده شد و مقرر شد با توجه به امکانات و سلف و خوابگاه و مسجدي که دارد با مقداري تغييرات به محيط آموزشي تبديل شود.

همت آبادي نتيجه را اين طور بيان کرد که در هفته هاي آتي دکتر فاني وزير آموزش و پرورش براي افتتاح مدارس وکيلي به نيشابور خواهد آمد و آنجا تفاهم نامه اي امضا مي کنيم که اين مکان به عنوان پرديس دانشگاه افتتاح شود که منوط به موافقت وزير است و کارهاي مقدماتي آن انجام شده است.