تبليغات زودهنگام آقاي نماينده نتيجه عکس داد!
تبليغات زودهنگام آقاي نماينده نتيجه عکس داد!

ما معلمان «ساده» نيستيم! اگر واقعا به فکر ما هستيد، بعد از انتخابات پي گير مشکلاتمان باشيد نه در آستانه ي انتخابات تا همين چند سال قبل ، معمول بود هرکجا مراسمي بود، يک نماينده شهرمان حضور پررنگ تري داشت به ويژه بسياري از برنامه هاي برخي ادارات هم مستقيم و يا غير مستقيم به […]

ما معلمان «ساده» نيستيم!

اگر واقعا به فکر ما هستيد، بعد از انتخابات پي گير مشکلاتمان باشيد نه در آستانه ي انتخابات

تا همين چند سال قبل ، معمول بود هرکجا مراسمي بود، يک نماينده شهرمان حضور پررنگ تري داشت به ويژه بسياري از برنامه هاي برخي ادارات هم مستقيم و يا غير مستقيم به فضايي تبليغاتي براي وي تبديل مي شد، اما دو سه سال اخير اوضاع به مرور به سود نماينده ديگر چرخيده است و اين روزها در بسياري برنامه ها و مراسم که بعضا توسط ادارات دولتي برگزار مي شود، حضور مروي پررنگ تر است. در گذشته اغلب مديران ادارات آن يکي نماينده را در مراسم همراهي مي کردند و اين روزها اين يکي نماينده را و بيم آن مي رود که با حضور نامزدهاي احتمالي و مطرح براي مجلس در مراسم مختلف، احتمال بهره برداري از برنامه ها و امکانات دولتي به سود فردي خاص، موجب بي عدالتي در انتخابات شود. به راستي اگر برخي از اين برنامه ها با اهداف پنهان انتخاباتي نيست، چرا فقط يک نماينده حضور دارد، البته اين به معني دفاع از يک نماينده نيست، بلکه اين روند انتقادي به هر دو نماينده شهرمان است.

در آستانه انتخابات مجلس و در ادامه نشست هاي مختلف علي مروي با گروه هاي مختلف که اغلب به ميزباني و يا در پوشش مؤسسه فرهنگ شهر( بخوانيد ستاد انتخاباتي زودهنگام مروي) برگزار مي شود، شنبه هفته گذشته اين مؤسسه مراسم تجليل از فرهنگيان بازنشسته را برگزار کرد اما روند اتفاقات به شکلي پيش رفت که چندان مطلوب برگزار کنندگان نبود.

در ابتداي ورود شاهد نظم خوب عوامل اجراي برنامه بوديم. عوامل اجرايي مؤسسه با هندزفري بيسيم که در گوش داشتند با يکديگر در ارتباط بودند و مانند مأموران امنيتي يکديگر را با کد صدا مي زدند.

سردار قاجاريان نيز مانند مراسم قبلي مؤسسه فرهنگ شهر در مراسم حاضر بود. دوربين صدا و سيما نيز که پس از تغيير مدير آن، که فرد مطلوب آقاي نماينده در آن مشغول به کار شده، در تمام برنامه هاي مربوط به مروي حضور پرشور و فعالي دارد.

يکي از اشکالات برنامه اجراي نمايش طنزي تکراري و چند لطيفه نامناسب بود که تناسبي با شأن و جايگاه فرهنگيان بازنشسته نداشت و حتي ظاهرا در مقطعي به آزرده خاطر شدن برخي مهمانان انجاميد.

عربخاني معاون هماهنگي آموزش و پرورش به جاي قوامي نژاد به مراسم آمد که برخي فرهنگيان اين حرکت وي را حرکتي انتخاباتي به سود مروي دانسته و مورد اعتراض قرار دادند، ولي خود اين موضع را تکذيب کرد.

يکي از بازنشستگان فرهنگي در سالن ورودي فرهنگسرا، معلمان را به امضاي طوماري در خصوص مشکلات فرهنگيان خطاب به رئيس جمهور فرا خواند و در عين حال تأکيد داشت اين کار وي ارتباطي به مراسم مروي ندارد و تنها از ميهمانان مراسم است و نمي خواهد به تيم مروي منتسب شود.

نماينده نيشابور در اين مراسم طي سخناني با بيان خاطره اي از اولين سال تدريس اش، روز معلم را تبريک گفت. مروي در ادامه به مشکل راه هاي کشور و پيگيري نمايندگان براي رفع مشکل قير اشاره کرد و در خصوص اهميت توجه به بحران آب و کارهاي صورت گرفته در مجلس براي اختصاص بودجه به اين بخش را بيان کرد. سپس به بهاي نفت در زمان هاي نگارش، تحويل و تصويب بودجه و روند کاهش آن اشاره کرد و در خصوص رسيدگي به مشکلات برق و گاز و قيرسخن گفت.

وي که خود عضو کميسيون انرژي مجلس و معاون اسبق وزارت نفت مي باشد از تک محصولي بودن کشور و اتکا به نفت انتقاد کرد و گفت تا کنون هيچ برنامه و اقدامي براي رفع اين موضوع صورت نگرفته است.

مروي موضوع مذاکرات هسته اي را مطرح کرد و ضمن اشاره به مشکلات ايجاد شده توسط طالبان و داعش و همچنين اتفاقات يمن و سوريه، حضور به موقع جمهوري اسلامي را در اين وقايع کمک بزرگي براي اين کشورها دانست و گفت: از خدمات جمهوري اسلامي همين بس که اجازه نداد، داعش بر عراق و سوريه مسلط شود.

در مجموع نماينده شهرمان در مراسم تجليل از معلمان بازنشسته که در حاشيه آن فرهنگيان در حال امضاي طوماري براي انتقال مشکلات خود به مسئولين بودند، از همه چيز سخن گفت ولي جز چند جمله اي را به پيگيري مشکلات اين قشر اختصاص نداد.

در انتهاي صحبت هاي مروي يکي از خانم هاي حاضر در مراسم يادداشتي به مروي داد ، اما مروي پس از گرفتن نامه و نگاهي به آن، پاسخي به آن نداد. در همين حال خانم ديگري بلند شد و خطاب به مروي گفت: من از سياست چيزي نمي دانم. لطف کنيد به مشکلات ما رسيدگي کنيد. چرا بايد نهادهاي درآمدزا حقوق بيشتري به پرسنل خود بدهند اما آموزش و پرورش که درآمد زا نيست حقوق کمتري بدهد. پيشنهاد مي کنم همه درآمدهاي دولت يک جا شده و به صورت عادلانه توزيع شود.

برخورد عوامل برنامه با اين دو خانم که سعي داشتند مانع ادامه اعتراض آن ها شوند ناراحتي عده اي را به همراه داشت و فضاي مراسم را تغيير داد.

فيلم بردار و عکاسهاي مراسم با کاور مؤسسه فرهنگ شهر و همچنين با گوشي موبايل شروع به فيلم گرفتن از اين اعتراض ها کردند که ناراحتي شديد آن ها را به دنبال داشت.

در حالي که در پي تغيير فضاي مراسم و همچنين پس از خروج زودهنگام مروي و قاجار در ميانه برنامه، اهداي جوايز نيز تحت تأثير قرار گرفت، براي بخش دوم اجراي موسيقي کمتر از دويست نفر در سالن نمانده بودند و برنامه به گونه اي زودتر از آنچه انتظار مي رفت به پايان رسيد به گونه اي که قرعه کشي جوايز هم انجام نشد.

در همين حال که جمعيت در حال خروج از سالن بودند ابوالفضل مشکيان به پشت تريبون آمد و گفت: به عنوان همکار شما در انجمن صنفي معلمان ضمن ابراز همدردي خود معتقدم بايد جلسات مختلفي باشد تا همکاران بتوانند مشکلات خود را به مسئولين منتقل کنند تا موجب نشود که در اين جلسات، اعتراضات به اين شکل مطرح شود. چون هدف از جلسه ايجاد لحظاتي شاد بود. در مجموع همه ما نسبت به وضع موجود معترضيم و اين يک حقيقت تلخ است.

يکي از فرهنگيان ضمن اشاره به مشکلات معلمان به خبرنگار ما گفت: ما که مي دانيم همه اين برنامه ها براي رأي گيري است. اما نمي دانند معلمان ساده نيستند و سرد و گرم چشيده اند و نمي توان از آنان استفاده ابزاري کرد.

فرهنگي ديگري که کنار ما بود گفت: آقاي نماينده اگر راست مي گويد، دو ماه بعد انتخابات از اين جلسات برگزار کند و پي گير مشکلات ما شود، نه چند ماه مانده به زمان رأي گيري و بعد هم ما را تا انتخابات بعدي فراموش کند.

يکي از معترضان مي گفت: من اگر نتوانم و نگذارند مشکلاتم را به نماينده شهرم که خود يک معلم است بگويم، پس بروم به چه کسي بگويم. از سويي چرا عربخاني که معاون اداره آموزش وپرورش مي باشد براي گرفتن پاسخ ما پي گيري نکرد؟