ستون آزاد (اشکنه بخوريد!)
ستون آزاد (اشکنه بخوريد!)

اشکنه بخوريد! خب سرانجام آقاي سيدعباس حسيني به خير و خوشي شدند شهردار نيشابور. ما هم از همينجا و از ستون آزاد برايشان آرزوي موفقيت داريم. هر چند نمي دانيم: *چرا شوراي شهر که از مدت ها قبل مي دانست که زيرآب جناب زروندي را در آغاز سال نو خواهد زد اينقدر شتابزده فراخوان داد […]

اشکنه بخوريد!

خب سرانجام آقاي سيدعباس حسيني به خير و خوشي شدند شهردار نيشابور. ما هم از همينجا و از ستون آزاد برايشان آرزوي موفقيت داريم. هر چند نمي دانيم:

*چرا شوراي شهر که از مدت ها قبل مي دانست که زيرآب جناب زروندي را در آغاز سال نو خواهد زد اينقدر شتابزده فراخوان داد و دست به انتصاب زد.

*نمي دانيم تکه انداختن هاي اعضاي شورا يا به قول خبرنگار ما مطايبه در جلسه اي که به سرنوشت آباداني و عمران يک شهر بسته است چه جايي دارد؟!

*نمي دانيم آقاي حسيني که خود را فردي پرکار و باانرژي تمام نشدني معرفي کرد و گفت: دلم مي خواهد جنازه من از شهرداري خارج شود. آيا مدير هستند يا قرار است شخصا روي آسفالت ها را غلتک بکشند؟ و يا منظورشان اين بوده است که تا آخر عمرشان شهردار باشند.

*نمي دانم به زمين زدن يکي از مقتدران در سبزوار دقيقا يعني چه؟ آيا با ايشان کشتي گرفته اند؟ اصلا چرا از آن شخص نام برده اند؟ آيا اعضاي شورا فرصت داشتند بروند و از آن آقا تحقيق و تفحص کنند ببينند ماجرا چه بوده؟ اتفاقا در همين شوراي شهر خودمان هم يک آقايي به همان نام موجود است، اگر فردا جناب شهردار بخواهد ايشان را هم به زمين بزند تکليف چيست؟! فکر مي کنيد زورش مي رسد؟!

*وقتي مي گويند حتي يک کوچه و خيابان بدون آسفالت در سبزوار و بجنورد در دوران تصدي خود نگذاشته اند و همه را آسفالت کرده اند واقعا صحت دارد؟ حالا فردا اگر دوستان سبزواري و بجنوردي جوابيه فرستادند و تکذيب کردند تکليف چيست؟

* فرموده اند درآمد شهرداري سبزوار را 20 برابر و شهرداري بجنورد را 10 برابر کرده اند؟! يعني دقيقا 20 و 10؟ خب چرا بجنورد را هم 20 برابر نکرده اند؟ صحت اين ادعا به راحتي قابل بررسي است. يعني از کجا درآمدزايي شده آن هم بيست برابر؟ يعني درآمد نيشابور هم 20 برابر مي شود؟!

*شهردار منتخب شوراي شهر گفته است که نيشابور بيست سي سال نسبت به شهرهاي همجوار خود عقب است. ممکن است دقيقا بگويند 20 سال عقبيم يا 30 سال؟! يعني الان نيشابور در دوران جنگ است؟ يعني شهرداران پيشين … بوده اند؟!

*گفته اند «در بجنورد هرکس ايشان را مي ديده پشت درخت پنهان مي شده است!»… البته دوران اين گونه مديريت هاي سرکوبگر مدت هاست که گذشته است. خب چه بسا همان ها که پشت درخت پنهان مي شوند بعد در پشت همان درخت براي ايشان به قول خبرنگار ما مطايبه گويي نمايند يا يک کار ديگر.

*آقاي حسيني نصف نيروي شهرداري را اضافي خوانده و وعده داده اند با نصف ديگر: خيابان هاي کم عرض را باز مي کنند! در بينالود، تله کابين مي سازند! انواع سمينارها را برگزار مي کنند و از شبکه سراسري پخش مي کنند! ما تمام اين سخنان را در حافظه مان نگه مي داريم آقاي حسيني. هرچند مي دانيم چنين شورايي را چنين وعده هايي و چنين شهرداري بايد!

از يک دانه نخود تا 500 دانه گردو!

هفته ي گذشته در همين نشريه خوانديد که در «دررود» کودکي 5 ساله بر اثر گير کردن دانه اي نخود در مجراي تنفسي اش جان باخت. و باز در همان صفحه خوانديد که جواني 25 ساله در همان شهر به جرم سرقت پول و چاقو و سيمکارت و500عدد گردو 74 ضربه شلاق در جلوي ديدگان مردم خورده است. کمي به اعداد دقت کنيد 74 ضربه شلاق براي 500 عدد گردو! هر گردو چند شلاق؟ نمي دانم آيا تعداد دقيق گردوها در پرونده آمده؟ يا خبرنگار ما شمرده؟ و يا آقاي قاضي؟! نمي دانم آن يک دانه نخود را هم قاضي محترم خواهد ديد؟

سخنان غير بهداشتي

و باز هم در شماره ي قبل خيام نامه لابد خوانديد که «محمدرضا تقوي»، معاون بهداشتي دانشکده علوم پزشکي نيشابور گفتند که: «در نانوايي هاي نيشابور از جوش شيرين استفاده نشده و ميزان نمک هم بسيار پايين است.» ايشان همچنين اعلام نمودند: «اشکنه و آبگوشت غذاهايي با ارزش غذايي کامل اند.» و راهکار دادند: «بهترين راه مبارزه با توليد کالاهاي غيربهداشتي، نخريدن آن ها توسط مردم است.»

من مانده ام فقط چرا نان هاي سنتي را که ماموران محترم بهداشت در سوپرمارکت ها ممنوع شان نموده اند وقتي کنار نان نانوايي هاي مجاز دولتيِ يارانه بگير يا جديدا دولتي و آزادفروش مي گذاري تفاوت از زمين تا آسمان است. جان خودت آقاي تقوي لطف کن و بگو از کدام نانوايي نان مي گيري؟ ديگر اين که اشکنه ي ايشان ما را ياد آن خطيب خطبه خوان نمازجمعه ي تهران انداخت که بماند… و آخرين عرض هم اين که به يک عده حقوق مي دهند که بر وضعيت بهداشتي فروشگاه ها نظارت کنند. بعد آن عده فرمايش مي کنند خب نخريد تا نميريد. خب جناب آقاي تقوي! اگر شما عُ… -بله متاسفانه از اتاق فرمان اشاره مي کنند حرف غير بهداشتي ممنوع است! –چشم!

آدامس الکس

هفته ي گذشته عکس مربوط به آدامس سرالکس جا افتاده بود. ضمن جلب توجه شما به اين عکس، عرض مي کنم که يکي از خوانندگان نشريه هم پيام داده اند: «فَشَف را از هرطرف که بخواني فَشَف است پس راي ما عين.ميم!» (دوستاني که نمي دانند ماجراي فَشَف چيست به شماره قبل خيام نامه مراجعه فرمايند.)

نوشته شده توسط : میم.فریمن