جرم خيانت در امانت
جرم خيانت در امانت

جرم خيانت در امانت جرم خيانت در امانت مانند بسياري از جرايم ، از گذشته هاي دور وجود داشته است همان طور که هر پديده مثبت و خوبي در مقابل، پديده منفي و زشتي را نيز در مقابل خود دارد در مقابل صفت خوب امانتداري صفت زشت خيانت در امانت نيز از قديم در کليه […]

جرم خيانت در امانت

جرم خيانت در امانت مانند بسياري از جرايم ، از گذشته هاي دور وجود داشته است همان طور که هر پديده مثبت و خوبي در مقابل، پديده منفي و زشتي را نيز در مقابل خود دارد در مقابل صفت خوب امانتداري صفت زشت خيانت در امانت نيز از قديم در کليه جوامع بشري وجود داشته است. عمل و فعل خيانت در امانت، به عنوان يک جرم مطرح و براي آن مجازات کيفري پيش بيني شده است. زيرا با انجام فعل مجرمانه خيانت در امانت، نظم عمومي جامعه به خطر مي افتد. شخصي که خيانت در امانت کرده علاوه بر مجازات ذکر شده در قانون مي بايست خسارت زيان ديده را جبران نمايد. قانون گذار در قانون مجازات اسلامي ضمن اعلام جرم بودن خيانت در امانت، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را براي مجرم در نظر گرفته است. از لحاظ حقوقي خيانت در امانت عبارت است از: تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمودن اموال منقول و غير منقول و نوشته و…. توسط شخصي که به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا وکالت يا هر کار با اجرت به وي داده شده و بنابراين بوده است که اشياء مذکور بازگردانده شود يا به مصرف معيني برسد ولي با قصد اضرار و ضرر به مالک بازگردانده نشده يا به مصرف ديگر رسيده است. براي تحقق جرم خيانت در امانت بايد مطابق قانون ارکان مادي و معنوي جرم وجود داشته باشد. چنانچه سند تجاري از قبيل چک يا سفته در نزد کسي به امانت گذاشته شود و شخص امين بر خلاف امانت از آن استفاده نموده باشد، به عنوان خيانت در امانت مورد پيگرد قرار مي گيرد .مثلا اگر شخصي خانه اي را اجاره کرده باشد و چک را به عنوان امانت نزد موجر گذاشته باشد، موجر مي بايست پس از تخليه منزل توسط مستأجر چک اماني تضمين را به مستأجر عودت دهد و در صورتي که مستأجر منزل را تخليه کرده باشد ولي موجر از چک سوء استفاده نمايد و آن را به مستأجر عودت ندهد به عنوان خيانت در امانت مورد تعقيب قرار خواهد گرفت بايد توجه داشت که دادگاهي صلاحيت رسيدگي به جرم خيانت در امانت را خواهد داشت که جرم در محدوده ي صلاحيت آن به وقوع پيوسته باشد به عنوان مثال اگر شخصي يک قطعه فرش را به آقاي (الف) در مشهد به امانت دهد و آقاي (الف) فرش را در شهر نيشابور بفروشد، دادگاه نيشابور صلاحيت رسيدگي به پرونده خيانت در امانت را دارا مي باشد.

نویسنده :محسن تقیان